Błąd lekarski

W ubiegłym miesiącu na blogu został opublikowany artykuł dotyczący możliwości wykorzystania w postępowaniu cywilnym opinii biegłego sporządzonej na potrzeby innego postępowania. Wspominałem tam, że chodzi głównie o opinie z postępowań karnych, w których jakość opinii jest podobna do opinii wymaganych w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie. W tym przypadku chodzi o błąd pediatry. W jednej […]

Jakiś czas temu, dokładnie w 2019 roku, weszła w życie nowelizacja procedury cywilnej dotycząca możliwości wykorzystania w procesie cywilnym opinii medycznej sporządzonej na potrzeby innego postępowania. Dowód z opinii biegłego jest kluczowym dowodem w sprawach o błędy medyczne i trudno ruszyć taką sprawę bez przeprowadzenia opinii. Opinia z innego postępowania może zatem taki proces znacznie […]

W 2018 roku złożyliśmy w imieniu naszych klientów pozew o zadośćuczynienie. Sprawa dotyczy kilkukrotnie już opisywanej na blogu i niezwykle dramatycznej sytuacji – śmierci osoby bliskiej i możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Tym razem chodzi o zadośćuczynienie za śmierć żony i matki. Otrzymaliśmy kilka dni temu opinię wydaną przez zakład medycyny sądowej. W […]

Warunkiem koniecznym wszczęcia postępowania przed komisją jest uiszczenie opłaty w wysokości 200 zł. Wniosek składa się na urzędowym formularzu (wzór najczęściej można uzyskać na stronie Urzędu Wojewódzkiego). Wniosek zawiera rubryki, w których należy podać takie informacje jak imię, nazwisko, PESEL, adres do doręczeń, określić podmiot leczniczy (najczęściej szpital). UWAGA! –  Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o […]