wrzesień 2014

Na portalu wyborcza.biz pojawił się mój artykuł dotyczący przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową. Artykuł dotyczy najważniejszych obowiązków, które muszą zostać dopełnione aby skutecznie dokonać aktu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną. Znajdziesz w nim także najważniejsze skutki prawne w funkcjonowaniu przekształconego podmiotu. Zapraszam do lektury.

Obiecałem w jednym z poprzednich wpisów, że napiszę artykuł dotyczący procedury rejestracji podmiotu leczniczego (np. działającego w formie spółki prawa handlowego) oraz indywidualnych praktyk osób wykonujących zawody medyczne. Żeby nie być gołosłownym, oto obiecany artykuł. Chciałbym Ci przejrzyście opisać jak przebiega proces rejestracji. Sam procedura jest złożona i chciałbym skupić się na tym, co moim […]

We wczorajszym wydaniu „Gazety Wyborczej” przeczytałem artykuł dotyczący Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Uderzyło mnie to, że prawodawcy brakuje racjonalnych pomysłów co zrobić żeby komisje efektywniej służyły celowi dla którego zostały powołane. Oczywiście nie sposób odmówić racji argumentom, że wszczęcie postępowania przed komisją jest tańsze niż wytoczenie powództwa cywilnego oraz to, że […]

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Michał Grabiec        24 września 2014        17 komentarzy

Naruszenie praw pacjenta może być samodzielną podstawą dochodzenia roszczeń od szpitali czy lekarzy. Nie jest przy tym potrzebne by wystąpił klasyczny błąd medyczny, czyli doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Konieczne jest natomiast przekonanie sądu, że naruszono nasze prawo do informacji o stanie zdrowia, wyrażenia świadomej i swobodnej zgody na leczenie, czy też naruszono […]

Problemy z umowami o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Michał Grabiec        17 września 2014        Komentarze (0)

Kilkanaście dni temu w mediach pojawił się temat nienależytego kontraktowania przez publiczne szpitale udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Kontrola wszczęta przez Wojewodę Śląskiego ustaliła, że umowy zawarte w jednym z częstochowskich szpitali są niezgodne z ustawą o działalności leczniczej. Chciałbym Wam wyjaśnić czego dotyczy świeżo powstały problem. Zgodnie z ustawą, zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych może […]