maj 2019

Najukochańsza Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach (której jestem jakże dumnym członkiem) sprawiła mi niezwykłą radość wyznaczając mnie na pełnomocnika z urzędu. Nie chodzi o sprawę medyczną, lecz o normalny proces o niespłacony dług wzięty w jakiejś pożyczkowni. Uhonorowany tym błogosławieństwem przystąpiłem do analizy akt sprawy, gdzie okazało się, że jednak  prawnomedyczny element w niej […]

Sądy lekarskie, czyli jak pobawić się w prawnika

Michał Grabiec        12 maja 2019        5 komentarzy

Prowadzę w kancelarii całkiem sporo postępowań tzw. dyscyplinarnych. Nie chodzi tylko o sądy lekarskie, bo w zakres naszych kompetencji wchodzą także postępowania przed sądami pielęgniarek i położnych czy postępowania dyscyplinarne prowadzone przez organy wyższych uczelni. Każda z ustaw regulujących postępowanie dyscyplinarne zawiera nieco odmienne postanowienia. Niektóre zapisy ustawy i izbach lekarskich różnią się od regulacji […]