wrzesień 2015

Od 2012 roku funkcjonują w polskim systemie prawnym wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Opinie co do samej idei komisji są rozbieżne. Natomiast eksperci są raczej zgodni, że regulacja powinna zostać poprawiona.  Więcej o procedurze dochodzenia roszczeń przed komisjami znajdziesz w jednym z poprzednich wpisów . Tyle tytułem wstępu. Częstą praktyką szpitali w przypadku […]

Szczyt ironii czyli fast food w szpitalu

Michał Grabiec        28 września 2015        2 komentarze

Wiele pomysłów na prawnicze popisy (nazewnicza zbieżność z niedoszłą koalicją przypadkowa) przychodzi mi w trakcie jazdy samochodem. Możesz pomyśleć, że spędzając wiele czasu w trasie można poddać się pewnym twórczym rozmyślaniom, również dotyczącym praw pacjenta. Prawda jest jednak mniej inspirująca. Najczęściej to wiadomości TOK FM dostarczają mi ciekawych tematów godnych opisania na blogu. Dzisiaj dziennikarze […]

W sprawach medycznych o których co jakiś czas informują media, najczęściej dochodzi do roszczeń pacjentów związanych z nieprawidłowym leczeniem, diagnozą, zakażeniami szpitalnymi lub błędami organizacyjnymi. W sprawach, które prowadzę również zdecydowana większość roszczeń dotyczy takich właśnie uchybień. Natomiast coraz częściej na wokandy sądowe trafiają sprawy, których podstawą nie są uchybienia dotyczące błędu w sztuce medycznej. […]

W sierpniowym wydaniu „Gazety Lekarskiej” znalazł się ciekawy artykuł dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej. Sprawa, która została opisana dotyczyła lekarza, który wystawiał zaświadczenia lekarskie oskarżonemu w procesie karnym. W ocenie Sądu Rejonowemu zaświadczenia służyły wyłącznie odraczaniu rozprawy i były wynikiem taktyki procesowej oskarżonego polegającej na przedłużeniu postępowania karnego. Sąd Rejonowy zawiadomił rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy. W trakcie […]

Wielu czytelników trafia na blog szukając informacji o postępowaniu dyscyplinarnym w zawodzie lekarza. Ostatnio czytelnik wyszukiwał w google informacji o terminie złożenia odpowiedzi na postanowienie rzecznika odpowiedzialności zawodowej o przedstawieniu zarzutów. Otóż sytuacja wygląda następująco: Jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśniającym materiał dowodowy wskazuje na fakt popełnienia przewinienia zawodowego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje postanowienie o przedstawieniu […]