lipiec 2022

Jakiś czas temu, dokładnie w 2019 roku, weszła w życie nowelizacja procedury cywilnej dotycząca możliwości wykorzystania w procesie cywilnym opinii medycznej sporządzonej na potrzeby innego postępowania. Dowód z opinii biegłego jest kluczowym dowodem w sprawach o błędy medyczne i trudno ruszyć taką sprawę bez przeprowadzenia opinii. Opinia z innego postępowania może zatem taki proces znacznie […]

Ugoda w sprawie o zakażenie clostridium difficile

Michał Grabiec        12 lipca 2022        Komentarze (0)

Na końcu tytułu artykułu właściwie powinien być pytajnik, bo do ugody jeszcze nie doszło, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku. A takiego nie zakładaliśmy na początku procesu. Ugoda w sprawie o zakażenie clostridium difficile byłaby dobrym rozwiązaniem sprawy – prawdopodobnie satysfakcjonującym wszystkie zaangażowane w proces strony. Więcej o samym zakażeniu szpitalnym, oraz zakażeniu bakterią bakterię […]