marzec 2015

Niewiele osób zdaje sobię sprawę z tego, że trafiając do szpitala np. na całonocną obserwację, ma prawo złożyć swoje wartościowe przedmioty do depozytu. Powyższe uprawnienie jest dla szpitala wiążące i powinien on przechować bezpłatnie rzeczy należące do pacjenta. Potwierdzeniem przyjęcia rzeczy wartościowych  na czas pozostawania pacjenta w szpitalu stanowi karta depozytowa, której oryginał powinien zostać […]

W dniu 6 październiku 2006 roku Sąd Najwyższy w sprawie sygn. akt V CSK 183/06 stwierdził, że „powództwo o ustalenie stanowi ważny instrument w ochronie żywotnych interesów osób dotkniętych szkodami na osobie, zapobiegając przedawnieniu roszczeń wobec osób odpowiedzialnych za wyrządzenie tych szkód. Możliwość wystąpienia z takim powództwem nie jest roszczeniem i nie może wobec tego […]

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się protokół ustaleń z posiedzenia Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Posiedzenie dotyczyło kwestii zabezpieczenia dokumentacji medycznej po likwidacji szpitala. Ostatecznie Rada Ministrów ustaliła, że w przypadku braku możliwości ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za przechowanie dokumentacji medycznej, obowiązek ten spoczywać będzie na […]

(Raczej) krytyczna ocena pakietu onkologicznego

Michał Grabiec        23 marca 2015        Komentarze (1)

W ostatnich dniach kilka razy w przekazach medialnych pojawiały się zdania praktyków medycyny dotyczące tzw. pakietu onkologicznego. Pakiet miał w zamyśle usprawnić i uprościć postępowanie lecznicze z pacjentami. Stało się inaczej, o czym bez ogródek informuje większość lekarzy. Według nich główne grzechy pakietu sprowadzają się do: usztywnienia procedur polegających na konieczności stosowania schematu przewidzianego w […]

Różowa rzeczywistość polskiego NFZ-u

Michał Grabiec        17 marca 2015        5 komentarzy

W dniu dzisiejszym moja urocza żona ambitnie udała się do publicznej placówki służby zdrowia celem skonsultowania pewnych ortopedycznych problemów będących efektem zbyt entuzjastycznych ekscesów narciarskich. Zamiar to śmiały, gdyż wizyta w państwowej placówce medycznej wyzwala u praktycznie każdego obywatela głęboko skrywane dotychczas pokłady złości, frustracji i tendencji anarchistycznych. Można pominąć nawet niezbyt chętne do współpracy […]