Błąd diagnostyczny

Warunkiem koniecznym wszczęcia postępowania przed komisją jest uiszczenie opłaty w wysokości 200 zł. Wniosek składa się na urzędowym formularzu (wzór najczęściej można uzyskać na stronie Urzędu Wojewódzkiego). Wniosek zawiera rubryki, w których należy podać takie informacje jak imię, nazwisko, PESEL, adres do doręczeń, określić podmiot leczniczy (najczęściej szpital). UWAGA! –  Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o […]