Błąd medyczny

W 2018 roku złożyliśmy w imieniu naszych klientów pozew o zadośćuczynienie. Sprawa dotyczy kilkukrotnie już opisywanej na blogu i niezwykle dramatycznej sytuacji – śmierci osoby bliskiej i możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Tym razem chodzi o zadośćuczynienie za śmierć żony i matki. Otrzymaliśmy kilka dni temu opinię wydaną przez zakład medycyny sądowej. W […]

Warunkiem koniecznym wszczęcia postępowania przed komisją jest uiszczenie opłaty w wysokości 200 zł. Wniosek składa się na urzędowym formularzu (wzór najczęściej można uzyskać na stronie Urzędu Wojewódzkiego). Wniosek zawiera rubryki, w których należy podać takie informacje jak imię, nazwisko, PESEL, adres do doręczeń, określić podmiot leczniczy (najczęściej szpital). UWAGA! –  Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o […]