Prawo medyczne - Blog

Co zamiast ubezwłasnowolnienia?

Michał Grabiec        14 lutego 2024        Komentarze (0)

Jak pewnie wiesz, prowadzimy w naszej kancelarii całkiem sporo postępowań o przymusowe leczenie psychiatryczne. Nie są to moje ulubione sprawy, bo od dawna stoję na stanowisku, że ustawodawca powinien przymus leczenia uregulować inaczej, czyli nie sprowadzać wszystkich przypadków do konieczności składania wniosku o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego. W naukach społecznych często szpitale psychiatryczne klasyfikuje się […]

Zadośćuczynienie za naruszenie prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia to nie iluzoryczny przepis, który nie znajduje zastosowania w praktyce. Faktycznie, uzyskać zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta nie jest łatwo, bo sądy lubią czasami pójść na łatwiznę i uznać, że ogólny formularz zgody wystarczy do uznania leczenia za prawidłowe i legalne. W jednej z zakończonych […]

Kto ma prawo do klauzuli sumienia?

Michał Grabiec        30 stycznia 2024        Komentarze (1)

Klauzula sumienia to temat, który rozpala serca i umysły wielu. Temat prawnie dozwolonej aborcji nie budził większych wątpliwości w czasach PRL, znane są zresztą przypadki wielu specjalistów którzy wykonywali te zabiegi w czasach minionych, by w obecnych stać się gorliwymi „obrońcami życia”. Ktoś kiedyś powiedział, że hipokryzja to jedna z mocniej uwypuklonych cech w naszej […]

W procesach medycznych o odszkodowanie z reguły dochodzi do sytuacji, w której ubezpieczyciel lekarza czy szpitala nie chce pokryć szkody poniesionej przez pacjenta. Może kwestionować całą szkodę lub poszczególne jej elementy.  Leczenie prywatne a odszkodowanie Jedną z przyczyn odmowy przyznania odszkodowania za leczenie jest możliwość darmowego leczenia pacjenta, czyli leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, w […]

Idy listopadowe, czyli końcówka roku pod znakiem ugody

Michał Grabiec        30 listopada 2023        Komentarze (0)

Idy listopadowe są w powszechnej świadomości mniej kojarzone niż marcowe, w szczególności te z 44 r. p.n.e., w trakcie których spiskujący senatorowie zamordowali Juliusza Cezara. Idy marcowe służyły oddaniu czci Marsowi, czyli bogowi wojny. Dla odmiany, idy listopadowe były poświęcone potężnemu Jowiszowi i sprowadzały się do oddawania szacunku bóstwom poprzez spożywanie wina (jak to Rzymianie) […]