Co to jest prawna zmiana płci?

Michał Grabiec        19 listopada 2018        Komentarze (0)

Prawna zmiana płci to nic innego jak przejście wszystkich etapów formalnych, niezbędnych do uznania, że osoba transseksualna jest innej płci niż ta stwierdzona w akcie urodzenia.

Wprawdzie nie spotkałem się z taką definicją w znanych mi pozycjach ksiażkowych, jednak możemy pokusić się o utworzenie takiego pojęcia  na potrzeby niniejszego tekstu. Zresztą często taka definicja funkcjonuje w środowiskach osób trans, więc możemy się nim jak najbardziej posługiwać.

  • Prawna zmiana płci – etap I (Proces sądowy)prawna zmiana płci

Prowadzimy postępowanie sądowe o ustalenie płci. Piszemy pozew, zbieramy dowody, formułujemy tezy dowodowe. Po uiszczeniu niezbędnej opłaty kierujemu sprawę do sądu okręgowego. Po mniej więcej kilku miesiącach możemy poszczycić się wyrokiem, w którym sąd ustala płeć naszego powoda. Jak wygląda wyrok o ustalenie płci? Bardzo proszę, kliknij w link z artykułem do bloga.

Po wyroku musimy jeszcze poczekać kilka tygodni na jego uprawomocnienie. Tylko prawomocny wyrok stwierdza w świetle prawa, że płeć osoby trans została ustalona sądownie. Prawomocność, stwierdza urzędową pieczęcią sąd.

Zresztą najważniejsze informacje o procesie o ustalenie płci znajdziesz w artykule pt. “Najważniejsze pytania (FAQ) w procesie o ustalenie płci“.

  • Prawna zmiana płci – etap II (Urzędy państwowe)

Sąd przesyła odpis wyroku do właściwego urzędu stanu cywilnego. I tutaj jest różnie. Czasami sądy potrafią wysłać taki wyrok całkiem szybko i nie potrzebują do tego dodatkowej motywacji. Niekiedy jednak warto jest napisać do sądu, żeby przesłał do USC wyrok sądu. Urzęd po otrzymaniu wyroku dokonuje wzmiankę dodatkową do aktu urodzenia. Nie jest sporządzany całkiem nowy akt, ale w tym zaktualizowanym dokumencie mamy już stwierdzone, że jestemy osobą pożądanej przez nas płci.

USC musi przesłać zaktualizowany odpis aktu urodzenia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji? Dlaczego? To w ministerstwie nadawany jest nowy numer PESEL. A niektóre cyfry w PESELU łączą się z określoną płcią. Ta informacja musi zatem zostać zaktualizowana.

  • Prawna zmiana płci – etap III (Finał)

Po zakończeniu powyższych etapów, możemy przystąpić do fizycznej wymiany dokumentów – dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy. Można także zmienić w USC imię, na to, którym osoba trans z reguły od dawna się już posługuje. I czekamy na wydanie dokumentów.

W zasadzie to wszystko.

Po etapie prawnej zmiany płci można działać dalej i umawiać się na zgodną z polskim prawem chirurgiczną zmianę płci. Przed tymi formalnościami, nie uda nam się wykonać tych zabiegow z poszanowaniem zasad polskiego prawa (co nie znaczy, że nie można takich operacji wykonać wcześniej w innych krajach).

Jak napisać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego?

Michał Grabiec        16 listopada 2018        5 komentarzy

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego rozpoczyna postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Komisja mieści się w każdym urzędzie wojewódzkim i rozstrzyga sprawy z danego województwa.

Przez kilka lat jeżdżenia po Polsce występowałem przed komisjami w 10 województwach i widzę, że każda komisja ma swój pomysł na stosowanie przepisów regulujących postępowanie w sprawie o ustalenie zdarzenia medycznego.

wniosek o ustalenie zdarzenia medycznegoCzęsto widzę, że pacjenci sami formułują wnioski. Niekiedy nie ma w tym nic złego, zwłaszcza w przypadku spraw prostszych, niewymagających zbytniego skomplikowania.

Wystarczy poprawne wypełnienie formularza. Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego jest formularzem dostępnym na stronie internetowej chyba każdego urzędu wojewódzkiego. Czasami dodatkowo komisje na stronach zamieszczają wyjaśnienia jak taki formularz wypełnić.

Do najważniejszych elementów formalnych wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego należą:

  • wskazanie imienia i nazwiska pacjenta, daty urodzenia, numeru PESEL (albo oznaczenie dowodu osobistego lub paszportu), adresu do doręczeń;
  • wskazanie iminia i nazwiska przedstawiciela ustawowego lub spadkobierców i reprezentanta pozostałych spadkobierców (o ile wynika to z okoliczności sprawy);
  • oznaczenie podmiotu leczniczego;
  • wskazanie czy przedmiotem wniosku jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, czy zakażenie wraz z propozycją zadośćuczynienia i odszkodowania.

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego musi zostać uzasadniony, a do niego powinno się dołączyć dowody uprawdopodobniające stanowisko wnioskodawcy. Wniosek należy opłacić kwotą 200 zł. Jeżeli sprawa dotyczy zmarłego pacjenta, wówczas wniosek powinien zawierać także postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.Samo postępowanie nieco się w takim przypadku różni. Zachęcam do lektury artykułu pt. “Jak złożyć wniosek do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w przypadku śmierci pacjenta?“.

Spełnienie wymogów formalnych jest szalenie istotne, gdyż wniosek niekompletny lub nieopłacony jest zwracany wnioskodawcy. Komisja w żaden sposób nie wzywa do usunięcia braków formalnych, więc lepiej zadbać o szczegóły już na samym początku.

Z postępowaniami o ustalenie zdarzenie medycznego jest różnie. Widziałem sprawy, w których pacjenci sami uzyskiwali korzystne rozstrzygnięcia, czyli orzeczenia o ustaleniu zdarzenia medycznego. Nie zawsze udawało się te orzeczenia utrzymać w mocy, jednak to już coś.

Jednak często postępowanie dotyczy tematyki trudnej,złożonej i nieoczywistej. Czasami sprawa dotyczy zmarłego pacjenta, co dodatkowo wzmacnia trudność w sporządzeniu takiego wniosku przez spadkobierców.  W takiej sytuacji raczej lepiej skorzystać z pomocy pełnomocnika, który fachowym okiem spojrzy na sprawę i poprowadzi całe postępowanie.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w medycynie estetycznej

Michał Grabiec        15 listopada 2018        Komentarze (0)

Dzisiejsza gazeta.pl informuje o przykrych konsekwencjach wykonania zabiegu estetycznego w gabinecie kosmetycznym. Zachęcam do przeczytania artykułu pt. “Córka uciekała na mój widok”. Pani Marta ostrzyknięcie u pseudoekspertki przypłaciła martwicą skóry na czole“, w którym opisano błąd w medycynie estetycznej.

Tego typu firmy oferują cały wachlarz usług realizowanych w celu poprawy “błędów urody” lub walki z estetycznymi skutkami upływającego czasu. Do tego typu zabiegów zaliczamy przecież permanente makijaże, wypełnianie twarzy kwasem hialuronowym, toksyną botulinową czy zabiegi mezoterapii igłowej. Oferty dotyczą także zabiegów wolumetrii twarzy, czyli modelowania twarzy kwasem.

błąd w medycynie estetycznejCzęsto zabiegi medycyny estetycznej łączą się z przekłuciem skóry i wprowadzeniem jakiejś substancji do organizmu klientki (mimo wszystko najczęściej z usług kosmetycznych korzystają Panie, chociaż to też ulega pewnej zmianie). A w takim przypadku łatwo o pomyłkę i błąd w medycynie estetycznej.

W kancelarii również prowadzimy podobne sprawy. Jakiś czas temu zwróciła się do nas klientka, która miała wykonany zabieg mezoterapii igłowej. Niestety doszło bardzo przykrych konsekwencji. Osoba wykonująca zabieg skorzystała z innej substancji aniżeli dotychczas stosowana i wprowadziła tę substancję pod skórę pacjenkti wykonując dziesiątki drobnych wkłuć.

Jak się potem okazało był to błąd. Substancja ta nie jest bowiem przeznaczana do wstrzykiwania pod skórę. Może być wykorzystana do mezoterapii przy użyciu urządzeń takich jak dermapen czy dermaroller, które charakteryzują się krótszymi igłami, lecz absolutnie nie do mezoterapii igłowej wykonywanej za pomocą strzykawki.

Błąd w medycynie estetycznej. Jakie skutki?

Skutki są przykre. Skutki w postaci opuchlizny  i zeszpecenia twarzy są widoczne do dnia dzisiejszego, mimo, że zabieg wykonano kilka miesięcy temu. Niepewne są perspektywy co do wyleczenia i usunięcia skutków błędu. Dermatolodzy nie są pewni czy te konsekwencje kiedykolwiek znikną z twarzy Pani Weroniki. Była już klientka salonu piękności doznaje także rozstroju psychicznego, gdyż po prostu wstydzi się swojego wyglądu.

Na dzień dzisiejszy trwają negocjacje ugodowe. Właściciel gabinetu kosmetologicznego zaproponował już pewną kwotę tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za pomyłkę swojego personelu i w efekcie błąd w medycynie estetycznej. Kwestią otwartą pozostaje właśnie suma, która może usatysfakcjonować Panią Weronikę.

Kwota ta będzie zależała zresztą od tego, jak długo będu utrzymywały się skutki błędu. A takich spraw może być coraz więcej. We wskazanym na wstępie artykule napisano wiele o wykonywaniu zabiegów przez osoby, które nie są lekarzami medycyny estetycznej, lecz osobami legitymującymi się podejrzanymi certyfikatami czy zaświadczeniami.

Zakażenie gronkowcem złocistym w szpitalu

Michał Grabiec        14 listopada 2018        Komentarze (0)

Zakażenie gronkowcem złocistym to temat rzeka. Istnieje wiele różnych szczepów gronkowca złocistego. W praktyce procesów sądowych o odszkodowanie i zadośćuczynienie za zakażenie szpitalne ma to kolosalne znaczenie. Niektóre z gronkowców są szczepami szpitalnymi, inne są obecne u ludzi, którzy nie mają nic wspózakażenie gronkowcem złocistymlnego ze służbą zdrowia.

Zakażenie gronkowcem złocistym szczepu MRSA

Jeszcze jakiś czas temu uważano, że gronkowiec złocisty MRSA (tzw. metycylinooporny gronkowiec złocisty) jest bakterią typowo szpitalną. Bakterią oporną na dużą część antybiotyków i trudną do zwalczenia. Jest zresztą wpisany na listę czynników alarmowych. Znaczy to, że każde jego stwierdzenie powinno wprowadzić szpitalny zespół ds. zakażeń szpitalnych w stan zwiększonej czujności i wrażliwości na ryzyko rozniesienia zakażenia po całym szpitalu.

Obecnie w literaturze medycznej i w sądowych opiniach coraz częściej możemy znaleźć stwierdzenie, żę gronkowiec złocisty MRSA jest obecny również w środowisku pozaszpitalnym. Nadal w większości przypadków sądy okręgowe i rejonowe dochodzą do wniosku, że w przypadku szczepu MRSA, zakażenie gronkowcem złocistym ma miejsce w szpitalu, jednak w przyszłości szczep MRSA może zostać uznany za zwykłą bakterię, która bytuje na organizmie człowieka.

Jest to zresztą całkiem prawdopodobne. Obecnie za najgroźniejszą bakterię uważa się New Delhi, o której pisałem już jakiś czas temu. Artykuł o zakażeniach tą bakterią znajdziesz w artykule pt” “Zakażenia bakterią New Delhi“. Kilka lat temu nikt nie słyszał o nowej bakterii, jednak drobnoustroje też ewoluują.

Zakażenie gronkowcem złocistym MSSA

Gronkowiec złocisty MSSA  (tzw. metycylinooporny) jest łagodniejszą odmianą gronkowca. Z reguły faktycznie bytuje na skórze człowieka i nie powoduje większego zagrożenia. Zdarzają się jednak sytuacje, że dochodzi do zakażenia bakterią MSSA w szpitalu. Najczęsciej zdarza się to na przykład przy wymianie wenflonu, kiedy to pielęgniarka nie zachowuje należytej staranności przy tej czynności (brudne ręce) i powoduje wniknięcie bakterii do organizmu człowieka. Ostatnio nawet w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych udało mi się ustalić zdarzenie medyczne przy tego rodzaju zakażeniu.

 

Błąd diagnostyczny przedmiotem opinii biegłego

Michał Grabiec        13 listopada 2018        Komentarze (0)

Są takie dni kiedy wracasz do domu i nie masz siły absolutnie na nic. No może poza kuflem dobrego piwa i spontanicznym wpisem na blogu. Właśnie wróciłem z sądowej wyprawy, gdzie występowałem…jakże by inaczej – jako pełnomocnik w sprawie o błąd  medyczny, a dokładniej błąd diagnostyczny.

błąd diagnostycznyNiby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że dzień pracy zaczął się pobudką o 5 rano. Skończył się kilka minut temu. Statystyka? 1100 przejechanych kilometrów, pewnie jakiś mandat za nieznacznie przekroczoną prędkość (ostatnio notorycznie to się zdarza).

Wszystko fajnie gdyby nie fakt, że świadkowie nie zjawili się, gdyż sąd nieprawidłowo doręczył wezwania na rozprawę. Jestem pełen podziwu sam dla siebie, że zachowałem zimną krew 🙂

No ale nic. Przynajmniej udało się wejść w merytoryczny spór z pełnomocnikiem drugiej strony i dopuścić korzystne z mojego punktu widzenia dowody.

Sama sprawa ciekawa, chociaż nie odbiega od innych podobnych. Chodzi o zarzucany szpitalowi błąd diagnostyczny polegający na niezdiagnozowaniu na szpitalnym oddziale ratunkowym złamania kości ręki.

W sumie nie jest istotne to, czy reprezentujesz w takim procesie szpital, czy też poszkodowanego pacjenta. Tak czy inaczej najważniejsza w sprawie będzie opinia biegłego, którego ocena zaważy na ocenie diagnostyki dokonanej na szpitalnym SOR. W tym przypadku nie obejdzie się bez biegłego z zakresu ortopedii i traumatologii.

Inna sprawa, że opinia na pewno nie będzie się wszystkim podobała. Po zgłoszeniu przez którąś ze stron zastrzeżeń do opinii, sąd prawdopodobnie poprosi biegłego o wydanie opinii uzupełniającej. Powiem Ci szczerze, że ona też nie sprawi, że wszyscy będą zadowoleni. Któraś ze stron złoży wniosek o opinię innego biegłego, który (być może) ponownie oceni, czy w sprawie personel SOR popełnił błąd diagnostyczny i nie rozpoznał złamania ręki.

Od jakości samej pierwszej opinii, oraz treści zarzutów do niej będzie zależało to, czy sąd poprosi innego biegłego o wydanie drugiej opinii. Nie są to wcale sytuacje rzadkie. Często zresztą same opinie się między sobą różnią, a biegli stawiają zupełnie rozbieżne wnioski.

Rozwiązania mogą być różne, wiele zależy od szczegółów sprawy. Jeśli chcesz żebym się jej przyjrzał, zapraszam do kontaktu poprzez formularz umieszczony na blogu.