Prawo medyczne - Blog

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie w sądzie

Michał Grabiec        30 grudnia 2021        Komentarze (0)

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie toczy się przed sądem okręgowym i jest to sformalizowany oraz rygorystyczny proces zmierzający do przejęcia części obowiązków osoby ubezwłasnowolnionej przez opiekuna (w przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego) albo kuratora (w przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego). Już obowiązujące w starożytnym Rzymie „Prawo XXII tablic” stanowiło, że „jeśli ktoś jest szalony, lecz nie ma opiekuna, władza nad nim, […]

Gdy córka została poddana wpływom środowisk LGBT…

Michał Grabiec        22 listopada 2021        Komentarze (0)

Kilka dni temu odebrałem dziwny telefon. Mój rozmówca powiedział, że chciałby porozmawiać o spawie związanej z uzgodnieniem płci. W tym akurat nie ma nic dziwnego. Jednak po chwili monologu dowiedziałem się, że dzwoniący jest ojcem osoby transpłciowej. Dowiedziałem się też, że córka została poddana wpływom środowiska LGBT i należy ją ratować. Wizyta u seksuologa, który […]

Co można wpisać w karcie informacyjnej?

Michał Grabiec        19 listopada 2021        4 komentarze

Wczoraj w wynikach wyszukiwania, które doprowadziły zagubionego internautę na mój blog znalazło się pytanie: „czy w karcie informacyjnej można cytować pacjenta?„ Warto zatem odpowiedzieć na nieco szersze pytanie – „co można wpisać w karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego? Jest to pytanie, które słyszę dosyć często. Najczęściej w kontekście tego, czy można wpisać w dokumentacji medycznej […]

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

Michał Grabiec        31 października 2021        Komentarze (0)

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej to jedno z najbardziej specyficznych uprawnień, które prawodawca wpisał do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nie jest to przypadek, bo faktycznie duża część naszego społeczeństwa odczuwa potrzebę doznawania takiej czy innej formy życia religijnego. Nie do końca wiadomo jaka część, gdyż szacunki dotyczące religijności Polek i Polaków […]

Zwrot wniosku o przymusowe leczenie psychiatryczne

Michał Grabiec        28 września 2021        2 komentarze

Aktualnie prowadzimy kilkanaście spraw o przymusowe leczenie psychiatryczne. Są to sprawy prowadzone przez sądy rejonowe. W wielu przypadkach scenariusz się powtarza. Rodzina osoby z zaburzeniami decyduje się na złożenie wniosku do sądu. Jest to potwornie trudna decyzja, o czym przeczytasz w tym artykule. Sąd po kilku dniach podejmuje najprostszą do podjęcia decyzję – zwrot wniosku […]