listopad 2014

Odpowiedzialność szpitala za zatrudnione w nim osoby

Michał Grabiec        23 listopada 2014        Komentarze (0)

Przygotowując pozew  z tytułu błędu medycznego, możesz mieć pewne wątpliwości co do tego kto powinien w sprawie być oznaczony jako strona pozwana. Możesz myśleć, że skoro szkoda została wyrządzona przez lekarza czy pielęgniarkę, wówczas przeciwko tej osobie powinno zostać wytoczone powództwo. Może to rodzić dodatkowe trudności z ustaleniem np. adresu do doręczeń dla pozwanego. Jak […]

Zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia musisz pamiętać, że jako świadczeniodawca (np. lekarz, pielęgniarka) podlegasz pewnym istotnym ograniczeniom, wynikającym wprost z ustawy o świadczeniach o opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie art. 132 ust. 3 ustawy, nie może bowiem zostać zawarta umowa ze świadczeniodawcą, który świadczy usługi medyczne na rzecz podmiotu, który ma […]

Wejście w życie tzw. ustawy o leczeniu transgranicznym

Michał Grabiec        16 listopada 2014        2 komentarze

W dniu 15 listopada 2014 roku weszła w życie ustawa wdrażająca tzw. dyrektywę transgraniczną. Ministerstwo Zdrowia zbyt późno rozpoczęło pracę nad przepisami, ale ostatecznie ustawa regulująca transgraniczną opiekę zdrowotną funkcjonuje już w polskim systemie prawnym. Co zatem przyniesie dla pacjentów wejście w życie ustawy? O tym z czym wiąże się obowiązywanie dyrektywy pisałem kilka miesięcy […]