kwiecień 2024

Całkiem niedawno Rzecznik Praw Pacjenta informował o sprawie, w której jeden z sądów okręgowych orzekł na rzecz pacjenta kwotę 20 000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta polegającego na dopuszczeniu osoby nieuprawnionej – studenta – do udziału w operacji. Równocześnie sąd ten orzekł, że pacjent musi ponieść koszty procesu w łącznej kwocie około 30 […]