Odpowiedzialnosć dyscyplinarna

Sądy lekarskie, czyli jak pobawić się w prawnika

Michał Grabiec        12 maja 2019        5 komentarzy

Prowadzę w kancelarii całkiem sporo postępowań tzw. dyscyplinarnych. Nie chodzi tylko o sądy lekarskie, bo w zakres naszych kompetencji wchodzą także postępowania przed sądami pielęgniarek i położnych czy postępowania dyscyplinarne prowadzone przez organy wyższych uczelni. Każda z ustaw regulujących postępowanie dyscyplinarne zawiera nieco odmienne postanowienia. Niektóre zapisy ustawy i izbach lekarskich różnią się od regulacji […]

Zimą w 2010 roku wysiadłem z okazałego wagonu Polskich Linii Kolejowych (lub jakiegoś innego przewoźnika) na dworcu PKP w Katowicach. W historii tej nie ma nic ciekawego, bo po „zalogowaniu się” w akademiku na katowickim Załężu zaczęły się poszukiwania miejsca, gdzie będzie można uczyć się zawodu prawnika. Przy okazji dowiedziałem się co lokalni kibice sądzą […]

Czy jest sens kierować zawiadomienie do sądu lekarskiego?

Michał Grabiec        19 września 2018        2 komentarze

Prowadziłem kiedyś sprawę, w której reprezentowałem lekarkę obwinioną o bezprawne ujawnienie informacji o stanie zdrowia pacjenta. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że pacjentem był skonfliktowany z lekarką mąż. Mąż skierował zawiadomienie do sądu lekarskiego (właściwie to do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, bo jest to osoba, która w pierwszej kolejności zajmuje się skargą […]

Prawo to jest dziedzina, w której naprawdę można się potknąć i dotkliwie poturbować. Trochę jak w medycynie, gdzie pojedynczy błąd może kosztować zdrowie, tak w prawie (zwłaszcza procesowym) można popełnić błąd, który zamyka drogę do dochodzenia swoich racji. Konsekwencje prawne są z reguły mniej dotkliwe niż pomyłki w leczeniu, ale mogą być równie nieodwracalne. Ważne […]

W dość popularnym i często odwiedzanym przez czytelników wpisie (174 komentarze do tego artykułu) pod tytułem „Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej lekarzy„, napisałem o katalogu kar jakie mogą zostać orzeczone przeciwko lekarzowi, który popełnił przewinienie zawodowe naruszając przepisy prawa bądź zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej. Sąd lekarski może zatem orzecz wobec lekarza następujące kary: upomnienie; nagana; […]