Kara dyscyplinarna ograniczenia samodzielnej pracy na sali porodowej

Michał Grabiec        12 lipca 2018        Komentarze (0)

W dość popularnym i często odwiedzanym przez czytelników wpisie (174 komentarze do tego artykułu) pod tytułem „Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej lekarzy„, napisałem o katalogu kar jakie mogą zostać orzeczone przeciwko lekarzowi, który popełnił przewinienie zawodowe naruszając przepisy prawa bądź zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Sąd lekarski może zatem orzecz wobec lekarza następujące kary:

  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. kara pieniężna;
  4.  zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat;
  5. ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat;
  6. zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat;
  7. pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Możesz mieć trudność w interpretacji co w praktyce znaczy punkt 5 powyższej wyliczanki, tj. – „ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat„.

Przed sobą mam akta sprawy w sprawie dotyczącej błędu okołoporodowego, w której Naczelny Sąd Lekarski zastosował ten przepis i w wydanym orzeczeniu wymierzył obwinionemu karę ograniczenia czynności w wykonywaniu zawodu lekarza poprzez zakaz samodzielnej pracy na sali porodowej przez okres sześciu miesięcy. Zakaz ten może przybrać także inny kształt. Sąd może orzecz na przykład zakaz prowadzenia gabinetu czy przepisywania określonych leków.

Wyrok jest prawomocny, jednak jeszcze zastanawiamy się nad złożeniem kasacji do Sądu Najwyższego. Zarzutem w tym przypadku może być chociażby rażąca niewspółmierność kary.

Pamiętaj, że kasację należy wnieść w terminie 2 miesięcy od doręczenia orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego wraz z uzasadnieniem. Kasacja bezwględnie (!) powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę będącego adwokatem albo radcą prawnym albo pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym.

O samej kasacji do Sądu Najwyższego w sprawie przewinień zawodowych lekarzy przeczytasz w  artykule umieszczonym pod tym linkiem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: