sierpień 2023

Czy celem każdej zmiany przepisów na pewno zawsze jest ochrona zdrowia? Czy politykom zawsze chodzi o bezpieczeństwo pacjenta? Entuzjaści i eksperci systemu opieki zdrowotnej z ciekawością śledzili losy ustawy, która w założeniu ma przynieść efekt w postaci podniesienia jakości opieki nad pacjentem, czyli ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej […]