październik 2016

Temat „WZW C odszkodowanie” należy do spraw, które często trafiają do mojej kancelarii. Poszpitalne przypadki zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) wynikają z niezachowywania należytych środków ostrożności w placówkach medycznych. Wirus ten wywołuje ciężką chorobę WZW – wirusowe zapalenie wątroby typu C. Do infekcji dochodzi przeważnie z powodu braku zachowania dostatecznych warunków sanitarnych. Jak […]

Ryzyko powikłań w wyniku nieudanej operacji plastycznej

Michał Grabiec        25 października 2016        2 komentarze

Jak praktycznie każda interwencja medyczna, operacje chirurgii plastycznej także są obarczone ryzykiem powikłań. Pacjent powinien zatem wcześniej zostać poinformowany o tym, jakie mogą być normalne następstwa takiego zabiegu. Dopiero uświadomiony i należycie poinformowany pacjent może wyrazić prawidłową (pod względem prawnym) zgodę na leczenie. Tyle w teorii, bo w praktyce trudniej jest określić co może być […]

Pacjentka pozwała szpital o 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia za błąd diagnostyczny polegający na niepotrzebnym i niewynikającym ze wskazań medycznych usunięciu piersi wraz z węzłami limfatycznymi. U pacjentki wykryto dwie zmiany zlokalizowane w piersi prawej. Jedna zmiana została zbadana drogą biopsji cienkoigłowej – pobrany materiał został przeanalizowany histopatologicznie. Wynik tego badania wskazał na złośliwy charakter nowotworu […]

Dużej ilości zakażeń szpitalnych można uniknąć

Michał Grabiec        21 października 2016        2 komentarze

Rynek zdrowia poinformował w ślad za Polską Agencją Prasową o raporcie sporządzonym przez szwedzką jednostkę badawczą, dotyczącym liczby zakażeń na terenie państw europejskich. Z dokumentu ma wynikać, że zakażeniu szpitalnemu ma ulegać co 20 hospitalizowany pacjent. To całkiem dużo. Oczywiście nie wszystkich zakażeń można uniknąć. Szpital jest miejscem szczególnie narażonym na kolonizację wszelkiego rodzaju bakteriami. […]

Co to jest leczenie zgodne z aktualną wiedzą medyczną?

Michał Grabiec        20 października 2016        Komentarze (0)

Aktualna wiedza medyczna to podstawa przy poprawnie prowadzonym leczeniu. Czytając opinie sporządzone przez biegłych powołanych w postępowaniu sądowym lub przed wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych, często trafia się na ogólnikowy zwrot, że „leczenie było wykonywane zgodnie / niezgodne z aktualną wiedzą medyczną”. Co to dokładnie oznacza? Jest to zwrot, który często kończy dalsze dociekania i […]