lipiec 2017

Kilka miesięcy temu zostałem poproszony przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL o zrecenzowanie wydanej przez to wydawnictwo publikacji dotyczącej prawa medycznego. Tytuł książki napisanej pod redakcją naukową dr Jolanty Pacian z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  brzmi „Prawna ochrona zdrowia pacjenta”. Kilkukrotnie przekładałem samemu sobie wyznaczony termin na napisanie tej recenzji, pomimo tego, że samą książkę przeczytałem dosyć […]

Uczestniczyłem kilka dni temu w rozprawie przed Sądem Rejonowym znajdującym się w jednej z podwarszawskich miejscowości. Sprawa dotyczy błędów w leczeniu stomatologicznym oraz skutków jakie to leczenie potencjalnie może przynieść w przyszłości. Pacjent żąda w tym procesie odszkodowania i zadośćuczynienia. Sprawa w mojej ocenie zmierza ku pozytywnemu zakończeniu. Jak na razie opinie biegłych (specjaliści z […]

Pacjent w listopadzie 2014 roku przebywał w domu i przygotowywał posiłek w kuchni kiedy jego żona usłyszała hałas. Okazało się, że pacjent przewrócił się i uderzył głową w szafkę kuchenną. Żona znalazła pacjenta leżącego w kuchni. Był przytomny i trzeźwy. Pacjent trafił na izbę przyjęć szpitala gdzie wykonano badanie TK. Lekarz zdiagnozował u pacjenta pęknięcie […]

Do modelowych i często powtarzających się relacji procesowych możemy zaliczyć przypadki, w których członkowie najbliższej rodziny domagają się zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek utraty osoby bliskiej. Nie jest to zresztą specyfika tylko procesów medycznych. Podobne roszczenia mogą skutecznie realizować osoby, które utraciły osoby bliskie w wypadkach komunikacyjnych czy na skutek pospolitych przestępstw kryminalnych (np. […]