grudzień 2023

W procesach medycznych o odszkodowanie z reguły dochodzi do sytuacji, w której ubezpieczyciel lekarza czy szpitala nie chce pokryć szkody poniesionej przez pacjenta. Może kwestionować całą szkodę lub poszczególne jej elementy. Jedną z przyczyn odmowy przyznania odszkodowania za leczenie jest możliwość darmowego leczenia pacjenta, czyli leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, w ramach NFZ. Oczywiście słowo […]