Grudzień 2016

Czy lekarz może odmówić leczenia pacjenta?

Michał Grabiec        29 grudnia 2016        2 komentarze

Może i nie może. Ustawy i KEL (Kodeks Etyki Lekarskiej) rozróżniają dwie sytuacje: niepodjęcie leczenia; zaprzestanie leczenia. Zasadą jest to, że lekarz może zarówno odmówić leczenia pacjenta, jak odstąpić od już podjętych czynności. Jednak nie zawsze. Lekarz nie może zaniechać pomocy lekarskiej gdy: “zwłoka  w jej  udzieleniu  mogłaby  spowodować  niebezpieczeństwo utraty  życia,  ciężkiego  uszkodzenia  ciała  […]

Dokumentacja medyczna – ważny dowód w procesie o zakażenie szpitalne

Michał Grabiec        28 grudnia 2016        6 komentarzy

W procesach z tytułu zakażeń szpitalnych trudność sprawia ustalenie chociażby miejsca i czasu zakażenia. Generalnie nie można tych postępowań określić jako prostych. Naprzeciwko pacjenta staje szpital i nierzadko ubezpieczyciel, czyli przeciwnicy wagi ciężkiej. Z reguły też pacjent w momencie hospitalizacji nie myśli o kierowaniu sprawy na drogę sądową i nie zwraca wówczas uwagi na prawidłowość […]

Zakażenie bakterią czy wirusem – który szpital pozwać?

Michał Grabiec        27 grudnia 2016        Komentarze (0)

Smutna historia opisana w uzasadnieniu jednego z wyroków Sądu Apelacyjnego. Małoletnia powódka  została przyjęta na oddział dziecięcy pozwanego szpitala, gdzie została zakażona bakterią gronkowca, co doprowadziło do posocznicy oraz uszkodzenia wielu narządów ciała. Na skutek tego wydarzenia powódka jest upośledzona psychicznie i fizycznie. Reprezentujący córkę rodzice wnieśli o zasądzenie od pozwanego szpitala kwotę jednego miliona […]

Okręgowy sąd lekarski uchyla postanowienia rzecznika odpowiedzialności zawodowej

Michał Grabiec        22 grudnia 2016        17 komentarzy

Postępowania przed okręgowymi sądami lekarskimi mają swoją specyfikę. Wchodząc do zwykłego sądu masz świadomość, że Twoja sprawa zostanie rozstrzygnięta (mniej lub bardziej prawidłowo) przez wykwalifikowanych sędziów, czyli osoby zawodowo przygotowane do rozpoznawania sporów między stronami. W sądzie lekarskim jest inaczej, gdyż 3 – osobowy skład okręgowego sądu lekarskiego (OSL) składa się z lekarzy. A jednak […]

Kancelaria Grabiec Legal wspólnie z mecenasem Wojciechem Nowakiem wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara z sugestią podjęcia działań w kierunku zmian ustawodawczych w zakresie dostępu niepełnoletnich pacjentów (w praktyce pacjentek) do badań ginekologicznych. RPO odpisał, że także dostrzega społeczną wagę problem. RPO wystąpił do ministra zdrowia z tą sprawą (nie jest to nasza […]