wrzesień 2019

Klienci, którzy chcą nam powierzyć prowadzenie sprawy, często zastanawiają się, jak wygląda rozprawa o przymusowe leczenie psychiatryczne. Ich wątpliwości związane są także z przebiegiem takiego postępowania. Jednym z nich jest: „A co jeśli X nie stawi się na badania?” Pytanie bardzo rozsądne, bo faktycznie uczestnicy postępowania często nie chcą stawić się, na badanie przed psychiatrą. Możemy przygotować […]

„Ideologia” LGBT a ustalenie płci

Michał Grabiec        24 września 2019        Komentarze (0)

Wszyscy mieszkamy mniej więcej na tej samej planecie, chociaż niektórzy sprawiają wrażenie jakby intelektualnie dryfowali w kierunku odległych galaktyk. Przedstawicielem tego drugiego gatunku jest z pewnością jeden z wysokich hierarchów kościelnych, zwany Jędraszewskim Markiem. Postać to specyficzna, nawet jeśli nie brać pod uwagę dość osobliwego sposobu ubierania się tego pana. Ostatnio dosyć łatwo trafić na […]

Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych mamy z grubsza opanowane. Przeprowadziliśmy tych procesów pewnie z kilkadziesiąt, reprezentując zarówno wnioskodawców, jak i podmioty lecznicze. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć – wojewódzkie komisje nie zdały egzaminu. Przyznam, że gdy komisje ds. zdarzeń medycznych wchodziły do polskiego porządku prawnego, zaliczałem się do ich entuzjastów. W założeniach […]

Antymedyczna propaganda anty-LGBT

Michał Grabiec        04 września 2019        8 komentarzy

Pracowałem wczoraj w kancelarii i redagowałem pismo procesowe w sprawie mojego klienta, osoby transseksualnej. Tym razem to nie rodzice postanowili strzec „tradycyjnego ładu społecznego” i bronić swojego dziecka przed zgubnym wpływem ideologii gender (czy potworem LGBT), lecz biegły, który bardzo chcę znaleźć w tym przypadku jakąś chorobą psychiczną, na przykład zespół Aspergera. Procesach osób transseksualnych, […]