styczeń 2023

zakażeniach szpitalnych i dochodzeniu w związku z ich zaistnieniem zadośćuczynienia można na tej stronie przeczytać bardzo często. Dzisiejszy przypadek będzie jednak dość nietypowy. Wprawdzie do zakażeń szpitalnych dochodzi w szpitalach dosyć często, ale w tym przypadku omówimy zadośćuczynienie za zakażenie clostridium difficile na oddziale, który był przeznaczony do leczenia COVID-19. Clostridium difficile – skomplikowany problem […]