Sierpień 2015

Jak określić wysokość zadośćuczynienia za błąd medyczny?

Michał Grabiec        26 sierpnia 2015        56 komentarzy

Do tak postawionego pytania należałoby przypisach chyba ulubioną odpowiedź prawników  – “to zależy”. Pomimo tego, że sprawy z tytułu błędów medycznych są w jakimś stopniu podobne (podstawy prawne, rodzaj popełnionych uchybień, postępowanie dowodowe), to jednak każda sprawa jest unikatowa. Musisz o tym pamiętać! Nie można postawić jednej diagnozy i powiedzieć, że za zakażenie gronkowcem w […]

Jeżeli szukałaś(eś) w sieci informacji o terminie przedawnienia roszczeń małoletnich, to zapewne znalazłaś(eś) informacje mówiące o tym, że przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności. Czy znaczy to, że dziecko, które doznało szkód okołoporodowych może dochodzić swoich roszczeń aż do […]

Pacjentowi trafiającemu do szpitala przedstawia się do podpisu szereg dokumentów. Jednym z oświadczeń, które pacjent składa w formie pisemnej jest upoważnienie dla osoby bliskiej do uzyskania informacji o stanie zdrowia. Drugim obowiązkowym oświadczeniem pacjenta jest upoważnienie danej osoby do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta. Oczywiście upoważnienie danej osoby do tych informacji i dokumentów jest fakultatywne – […]

Odpowiedzialność (nie tylko) kapitana statku

Michał Grabiec        10 sierpnia 2015        2 komentarze

Wbrew tytułowi nie będę informował o zasadach ponoszenia odpowiedzialności za próbę dokonania morskiego abordażu czy nielegalne uzbrojenie kutra rybackiego w broń palną. Żeglarz przydybany przez Policję wodną przy spożywaniu alkoholu na fordeku również nie znajdzie w tym wpisie niczego dla siebie. Nie będzie także nic ciekawego o  korsarzach operujących w okolicach Półwyspu Somalijskiego. Natomiast portal […]

Klauzula sumienia w Trybunale Konstytucyjnym

Michał Grabiec        04 sierpnia 2015        Komentarze (0)

W dniu 7 października 2015 roku Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy skargę wniesioną przez Naczelna Izbę Lekarską, dotyczącą zgodności z ustawą zasadniczą osławionych przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczących tzw. klauzuli sumienia. Zgodnie z art. 39 ustawy: “Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z […]