sierpień 2014

W serwisie cyfrowym „Gazety Wyborczej” pojawił się mój artykuł dotyczący praw pacjentów do informacji o stanie zdrowia, zakresie tej informacji oraz obowiązkach lekarzy w realizacji tego uprawnienia. Zachęcam do lektury tego materiału.

Postępowanie dyscyplinarne lekarzy

Michał Grabiec        29 sierpnia 2014        190 komentarzy

Stosunkowo niedawno znacząco zmieniły się uprawnienia pacjentów w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej medyków. Nowelizacja ustawy o izbach lekarskich wzmocniła rolę pacjenta w postępowaniu dyscyplinarnym i nieco zmieniła postępowanie dyscyplinarne lekarzy. W wyniku zmiany przepisów pacjent może mieć już status strony w toczącym się postępowaniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Chciałbym Ci wyjaśnić podstawowe procedury i […]

Kontrola NFZ w szpitalu

Michał Grabiec        25 sierpnia 2014        2 komentarze

Przeczytałem kilka tygodni temu najnowsze doniesienia prasowe o głośnej sprawie. W szpitalu z powodu zbyt późno przeprowadzonego cesarskiego cięcia dwójka dzieci urodziła się niestety martwa. Kontrolę w szpitalu wszczął jeden z oddziałów NFZ. W wyniku kontroli ustalono, że na oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala popełniono szereg zaniedbań, które mogły mieć wpływ na to wydarzenie. Ustalono między innymi, […]

W niedawno opublikowanych wpisach starałem się wyjaśnić na czym polega istota odszkodowania za szkody doznane na skutek błędnie przeprowadzonego procesu leczenia. W praktyce niejednokrotnie możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy sam pacjent jest częściowo odpowiedzialny za powstanie szkody. Takie zachowanie poszkodowanego jest definiowane jako przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody i uzasadnia obniżenie […]

Jak pisałem w kilku tekstach dotyczących zgody na leczenie, ogólną zasadą prawa medycznego jest brak obowiązku uzyskania pisemnej zgody na określony zabieg operacyjny, leczenie czy diagnostykę. Jednak w niektórych przypadkach, ustawa wymaga od lekarzy uzyskania od pacjenta zgody w formie pisemnej. Do takich przypadków należy przede wszystkim zgoda na zabieg stwarzający dla pacjenta podwyższone ryzyko […]