Nazywam się Michał Grabiec. Jestem radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach i partnerem w  kancelarii prawniczej GW Legal Grabiec & Wójcik Spółka partnerska radców prawnych.

Od samego początku pracy zawodowej zajmowałem się prawem medycznym. Przez wszystkie lata pracy zawodowej przeprowadziłem z powodzeniem kilkadziesiąt procesów medycznych, w tym zakończone wygraną mojego klienta postępowanie przed Sądem Najwyższym.

Reprezentowałem także klientów w postępowaniach dyscyplinarnych przed sądami lekarskimi czy pielęgniarskimi, w tym przed Naczelnym Sądem Lekarskim oraz Naczelnym Sądem Pielęgniarek i Położnych. Ponadto w ramach kancelarii przeprowadziłem wiele procesów osób transpłciowych zakończonych pozytywnym wyrokiem o uzgodnieniu płci. Od kilku lat uzupełniam praktykę zawodową prowadzeniem postępowań sądowych o umieszczenie osoby chorej w zakładzie psychiatrycznym.

Razem z radcą prawnym Dariuszem Wójcikiem i naszym zespołem budujemy markę śląskiej kancelarii GW Legal Grabiec & Wójcik. Głównym obszarem naszej działalności pozostało prawo medyczne, chociaż pozostajemy otwarci na klientów spoza świata medycyny.

Regularnie publikuje artykuły w prasie branżowej.  Studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukończyłem w 2010 roku, natomiast studia z zakresu prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2013 roku.

Prywatnie jestem entuzjastą piłki nożnej, historii i dobrej książki.

Posługuje się językiem angielskim i językiem niemieckim.