styczeń 2024

Zadośćuczynienie za naruszenie prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia to nie iluzoryczny przepis, który nie znajduje zastosowania w praktyce. Faktycznie, uzyskać zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta nie jest łatwo, bo sądy lubią czasami pójść na łatwiznę i uznać, że ogólny formularz zgody wystarczy do uznania leczenia za prawidłowe i legalne. W jednej z zakończonych […]

Kto ma prawo do klauzuli sumienia?

Michał Grabiec        30 stycznia 2024        Komentarze (1)

Klauzula sumienia to temat, który rozpala serca i umysły wielu. Temat prawnie dozwolonej aborcji nie budził większych wątpliwości w czasach PRL, znane są zresztą przypadki wielu specjalistów którzy wykonywali te zabiegi w czasach minionych, by w obecnych stać się gorliwymi „obrońcami życia”. Ktoś kiedyś powiedział, że hipokryzja to jedna z mocniej uwypuklonych cech w naszej […]