Grudzień 2015

Artykuł w magazynie Polish Journal of Nutrition

Michał Grabiec        22 grudnia 2015        Komentarze (0)

W najnowszym numerze przeznaczonego dla zawodowych dietetyków periodyku Polish Journal of Nutrition pojawił się artykuł mojego autorstwa dotyczący zasad  ponoszenia odpowiedzialności cywilnej w zawodzie dietetyka. Temat niezwykle ciekawy i zróżnicowany. Inaczej kształtują się zasady odpowiedzialności cywilnej osoby wykonującej zawód na podstawie umowy o pracę, inaczej samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą. Odmiennie wygląda także odpowiedzialność majątkowa spółek […]

Co jeżeli rodzina nie chce odebrać pacjenta ze szpitala?

Michał Grabiec        17 grudnia 2015        28 komentarzy

W obfitującym w drapieżniki rożnych gatunków ekosystemie kancelarii prawniczych zdarzają się przeróżne dyskusje. Czasami podłożem rozważań są zupełnie abstrakcyjne sytuacje, niekiedy natomiast okoliczności których podłożem są sprawy szukających pomocy klientów. Pomijając kwestię czy inspiracją do napisania niniejszego artykułu był sprzyjający polemikom nadmiar wolnego czasu czy też realna i życiowa sytuacja, postanowiłem opisać dla Ciebie zagadnienie […]

Pielęgniarki i położne już mogą wypisać receptę pacjentowi

Michał Grabiec        16 grudnia 2015        9 komentarzy

Drogi Pacjencie, nie bądź zdziwiony jak trafiając do szpitala otrzymasz receptę, której nie wystawił lekarz, ale pielęgniarka lub położna. Na początku listopada sygnalizowałem zmianę przepisów ustawy o pielęgniarkach i położnych. Ustawa ustawą, ale szczegółowy tryb i procedurę wystawiania tychże recept uregulowało rozporządzenie Ministra Zdrowia, które weszło w życie w dniu 10 grudnia tego roku. Dla […]

Autor bloga gościem portalu Onkoline.pl

Michał Grabiec        02 grudnia 2015        4 komentarze

W ubiegłym tygodniu miałem zaszczyt udzielić wywiadu dla portalu Onkoline,  zajmującego się problemami pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin. Platforma prowadzi także cykliczne wywiady z osobami, których wiedza czy doświadczenia mogą wspomóc chorych w walce z chorobą. Autorzy portalu wpadli na przewrotny pomysł zaproszenia mnie do podzielenia się posiadanymi przeze mnie informacjami z zakresu praw pacjenta. […]