wrzesień 2016

Podstawowa zasada rządząca procesem cywilnym mówi, że „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Znaczy to, że powód chcąc wykazać, że ma rację w procesie powinien przedłożyć sądowi niezbite dowody. W przypadku zakażeń szpitalnych praktyka sądowa poszła w nieco innym kierunku i zmodyfikowała tę zasadę. Sąd Najwyższy doszedł do […]

W niektórych przypadkach pacjenci i ich rodziny znajdują się w sytuacji, gdy zwyczajne środki prawne nie skutkują. Prokuratura nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, sądy dyscyplinarne umarzają dochodzenia, a sądy cywilne nie znajdują podstaw do przyznania odszkodowania czy zadośćuczynienia. W sprawie, która jakiś czas temu trafiła na wokandę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka matka nie […]

Lekarz świadkiem w procesie o błąd w sztuce

Michał Grabiec        28 września 2016        Komentarze (0)

W procesach medycznych łatwo o poddanie się pewnemu mitowi, że lekarze w procesach medycznych występują wyłącznie jako przeciwnicy pacjentów. Błąd. Przede wszystkim większość procesów medycznych toczy się przeciwko szpitalom, które nie zapewniają właściwej organizacji pracy, co jest powodem błędów w sztuce. Przykładem są zakażenia, gdzie to przede wszystkim zaniedbania kierownictwa rzutują na odpowiedzialność cywilną. Stronami […]

Co to jest zakażenie szpitalne?

Michał Grabiec        26 września 2016        5 komentarzy

Wiele niepotrzebnych dyskusji na salach sądowych zajmuje mi tłumaczenie czym właściwie jest zakażenie szpitalne. Niedawno uczestniczyłem w rozprawie, w której Pan doktor przekonywał mnie, że zakażenie, które miało miejsce w tym szpitalu, nie może być uznane za zakażenie szpitalne, bo szczep bakterii, którym zakażono pacjenta nie jest charakterystyczny dla środowiska szpitalnego. W tym zakresie lekarz […]

Jakie dowody powołuje się w pozwie o ustalenie płci?

Michał Grabiec        25 września 2016        Komentarze (0)

W pozwie u ustalenie płci, który przygotowałem kilka dni temu, napisałem, że Dawid chciałby na drodze sądowej doprowadzić do zmiany swojej płci stwierdzonej w akcie urodzenia z męskiej na żeńską (M/K). Jak w każdym procesie, to powód musi wykazać, że istnieją przesłanki do uwzględnienia jego stanowiska i przekonać sąd do stwierdzenia tego wyrokiem. Jakie dowody […]