sierpień 2022

W ubiegłym miesiącu na blogu został opublikowany artykuł dotyczący możliwości wykorzystania w postępowaniu cywilnym opinii biegłego sporządzonej na potrzeby innego postępowania. Wspominałem tam, że chodzi głównie o opinie z postępowań karnych, w których jakość opinii jest podobna do opinii wymaganych w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie. W tym przypadku chodzi o błąd pediatry. W jednej […]