marzec 2022

Leczenie implantologiczne cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Co za tym idzie, pacjenci poszukują sprawiedliwości w sytuacji gdy leczenie się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie implantologa. Często mogą także ubiegać się o zadośćuczynienie za źle wstawiony implant. Kilka miesięcy temu zwróciła się do mnie klientka. Powiedziała, że adwokat już prowadził jej tę […]