marzec 2022

Źle wstawiony implant… Co dalej? Leczenie implantologiczne cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Co za tym idzie, pacjenci poszukują sprawiedliwości w sytuacji gdy leczenie się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie implantologa. Często mogą także ubiegać się o zadośćuczynienie za źle wstawiony implant. Leczenie implantologiczne a źle wstawiony implant Kilka miesięcy temu zwróciła […]