Czy lekarz może sobie wystawić zwolnienie lekarskie L4?

Michał Grabiec        20 marca 2020        Komentarze (0)

Na pytanie czy lekarz może sam sobie wystawić zwolnienie lekarskie (L4), intuicja Na pytanie, czy lekarz może sobie wystawić zwolnienie lekarskie (L4), intuicja podpowiada, że nie. Jednak intuicja to zbyt mało, żeby udzielić odpowiedzi zgodnej z prawem i jeszcze wystawić za to fakturę VAT. Zwłaszcza że nie jest to zagadnienie czysto teoretyczne. Spotkaliśmy się z nim w naszej praktyce zawodowej 🙂.

Z przepisów wynika…

A dokładniej z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Czytamy w art. 54 ust. 1 ustawy, że:

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwanych dalej „zaświadczeniem lekarskim”, lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, zwanych dalej „wystawiającym zaświadczenie lekarskie”

Ten przepis niewiele nam mówi, oprócz tego, że lekarz powinien legitymować się upoważnieniem wydanym przez ZUS i uprawniającym do wystawienia zwolnień lekarskich. Jednak w innej ustawie znajdziemy już informację, że:

„Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby.”

Czy lekarz może sam siebie zbadać?

Do historii medycyny wszedł radziecki lekarz Leonid Rogozov, który zasłynął tym, że w 1961 roku wykonał na sobie udaną operację usunięcia wyrostka robaczkowego. Jakże błahą sprawą wydaje się przy tym zdiagnozowanie u siebie gruźlicy czy zapalenia tkanki łącznej.

A tak zupełnie na poważnie – czy lekarz może sobie wystawić zwolnienie lekarskie L4? Czy raczej powinien udać się do innego lekarza i poddać się diagnostyce? Nie ma w Polsce prawnych przeciwwskazań, by lekarz sam sobie wystawił zwolnienie lekarskie. Żaden przepis prawa nie wyłącza takiego uprawnienia. Nie ma też zakazu łączenia roli lekarza i pacjenta, zwłaszcza w kontekście łacińskiej zasady – „lekarzu, lecz się sam” („medice, cura te ipsum”).

lekarz można sobie wystawić zwolnienie lekarskie

Zwolnienie musi być jednak prawdziwe…

Samą łaciną sprawy z ZUS-em lekarz jednak nie wygra. Jak wiadomo, ZUS może skontrolować prawidłowość wystawienia zwolnienia lekarskiego L4. W przypadku kontroli trudno będzie wykazać, że cierpi się na jakąś chorobę zakaźną (nie mówimy o COVID-19, bo to zupełnie inna bajka, a diagnoza łączy się automatycznie z kwarantanną), w sytuacji braku wykonania badań mikrobiologicznych na obecność bakterii czy wirusa. Taka sprawa od razu wydaje się podejrzana i całkiem słusznie. Chodzi zatem głównie o przypadki, w których dla diagnozy konieczne jest wykonanie badań diagnostycznych.

Jeżeli jednak choroba może zostać autozdiagnozowana przez lekarza i nie budzi to większych wątpliwości medycznych, lekarz można sobie wystawić zwolnienie lekarskie. Pamiętaj jednak, że wystawienie fikcyjnego L4 jest przestępstwem

Do rozwiązania pozostaje jeszcze jedna kwestia. Czy lekarz może sobie wystawić zwolnienie lekarskie L4 wstecz? Tak jak w przypadku wszystkich wystawianych zwolnień – zarówno dla pacjentów, jak i dla samego siebie – zwolnienie może obejmować 3 dni poprzedzające dzień, w których zostało przeprowadzone badanie. 


Blog o prawie medycznym to źródło cennych informacji. Przeczytaj także: 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: