Komisje ds. zdarzeń medycznych

Sepsa gronkowcowa u noworodka może być zdarzeniem medycznym

Michał Grabiec        29 marca 2017        3 komentarze

Kilkumiesięczna pacjentka trafiła do szpitala z objawami charakterystycznymi dla tzw. trzydniówki czyli choroby występującej w wieku niemowlęcym a objawiającej się gorączką i charakterystyczną wysypką. Szpital postanowił pozostawić dziecko na kilka dni na obserwacji. Dziecku założono wenflon, który był wielokrotnie wymieniany. Prawdopodobnie skutkiem (kilkukrotnego i potwierdzonego) niezachowania zasad higieny było przedostanie się do krwi pacjentki bakterii […]

Wady i zalety wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Michał Grabiec        16 marca 2017        5 komentarzy

Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych obarczone jest kilkoma istotnymi wadami, które zmniejszają potencjał tkwiący w tej instytucji. Wśród wad obecnej regulacji możemy wymienić chociażby częsty brak ubezpieczenia szpitala z tytułu zdarzeń medycznych. Moim zdaniem ubezpieczenie z tego tytułu powinno być częścią obowiązkowego OC szpitala. Niepodważalną zaletą jest czas postępowania. Wprawdzie ustawowe […]

W postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych może występować pacjent albo rodzina zmarłego pacjenta. W tym drugim przypadku niezbędne jest właściwe zsynchronizowanie czynności tak aby zdążyć ze złożeniem wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego w terminie 1 roku od śmierci pacjenta. W praktyce często się zdarza, że nie jest możliwe skuteczne złożenie wniosku, […]

Grudniowa hiperaktywność sądów i urzędów

Michał Grabiec        20 grudnia 2016        7 komentarzy

Szalony okres można uznać za rozpoczęty. Klienci potrzebują porady na teraz, a sądy i urzędy pragnąć uprzątnąć prowadzone sprawy, hurtowo produkują korespondencję zalewającą kancelarie prawnicze. Oczywiście jak jest akcja (pismo z sądu czy organu), musi być miejsce także na reakcję (odpowiedź na wezwanie czy pismo procesowe). Tym samym przytłoczeni obowiązkami pełnomocnicy muszą tym ciężej starać […]

Zawód prawnika jest jednak dziwny

Michał Grabiec        09 grudnia 2016        2 komentarze

Po przebyciu kilkuset kilometrów i przecięciu obszarów czterech województw przyszedł dzień by stawić się na długo oczekiwane posiedzenie przed komisją ds. zdarzeń medycznych. Pobudka o skandalicznej porze (4:30), gdyż posiedzenie wyznaczono na 8:00. Wcześniej oczywiście przygotowanie poruszającego serca wystąpienia, które miało zmienić bieg postępowania przegranego w pierwszej instancji, którego zresztą wtedy nie prowadziłem. Wszystko po […]