Udział pokrzywdzonego w postępowaniu karnym z tytułu błędu medycznego

Michał Grabiec        16 marca 2015        Komentarze (0)

Często odbieram telefony od osób pragnących się dowiedzieć czy pokrzywdzony błędem medycznym powinien aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym. Każda sytuacja procesowa jest inna, jednak generalnie uważam, że warto. Dlaczego?Sprawe_bada_Prokuratura_6259356

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Tak wygląda definicja pokrzywdzonego w przepisach kodeksu postępowania karnego. Kluczową rolę w postępowaniu przygotowawczym odgrywa prokurator. Rola sądu jest mniejsza i ogranicza się do rozstrzygania m.in. kwestii związanych z zastosowaniem tymczasowego aresztowania. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym może jako strona korzystać z szeregu przywilejów.

Jako strona postępowania pokrzywdzony może zgłaszać wnioski dowodowe np. o przesłuchanie ważnych dla sprawy świadków lub może żądać przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.

W przypadku uznania przez prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego, że nie istnieją podstawy do złożenia aktu oskarżenia i postanowienie zostanie umorzone, wówczas pokrzywdzonemu jako stronie służy zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa (dochodzenia).

Ważne w takiej sytuacji jest zachowanie 7-dniowego terminu na wniesienie zażalenia.

Czasami aktywne uczestniczenie przez pokrzywdzonego w postępowaniu (osobiście lub przez pełnomocnika) może znacznie przyczynić się do wniesienia do sądu aktu oskarżenia. W takim przypadku sprawa prowadzona jest już przed sądem.

Pokrzywdzony może w sądowym postępowaniu występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W takiej sytuacji działa obok prokuratora, lub zamiast prokuratora – w sytuacji jeżeli prokurator nie zdecyduje się na wniesienie aktu oskarżenia.

Jak widzisz, aktywność w procesie karnym i pomoc organom ścigania może finalnie odnieść pozytywny skutek.

Powyższa zasada w pełni funkcjonuje również w drugą stroną. Jeżeli lekarz lub pielęgniarka objęci zostali postępowaniem prokuratorskim, wówczas także warto osobiście lub przez obrońcę działać w postępowaniu przygotowawczym.

Może nie zawsze uda się odwieść prokuratora od wniesienia aktu oskarżenia, jednak często pozwoli zgromadzić cenny materiał dowodowy mogący służyć obronie w zbliżającym się procesie sądowym.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: