karta informacyjna z leczenia szpitalnego

Co powinna zawierać karta informacyjna z leczenia szpitalnego?

Michał Grabiec        27 kwietnia 2017        26 komentarzy

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego – jako część dokumentacji medycznej – jest ważnym dokumentem opisującym sposób i przebieg leczenia pacjenta, który trafił do szpitala. Aby karta informacyjna (wypisowa) mogła być uznana za w pełni wiarygodny dowód w procesie powinna odpowiadać wymogom formalnym. W przeciwnym wypadku możliwe jest podważenie wagi tego dokumentu. Zresztą z punktu widzenia […]