Kiedy pacjent może zostać wypisany ze szpitala?

Michał Grabiec        02 września 2014        Komentarze (0)

Odpowiedź na pytanie będące tytułem niniejszego wpisu wydaje się dość banalna: wtedy kiedy pacjent został już wyleczony i nie wymaga dalszej hospitalizacji. Ustawa jednak przewiduje w zasadzie trzy różne przypadki uzasadniające wypisanie pacjenta ze szpitala (przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego):

  1. gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym przedsiębiorstwie;
  2. na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
  3. gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

Trzecia przesłanka oznacza, że jeżeli pacjent np. narusza w sposób uporczywy obowiązujący w szpitalu regulamin, a zarazem dalsza hospitalizacja nie jest niezbędna, szpital może pacjenta wypisać wbrew jego woli.

Chciałbym zaznaczyć dodatkowo, że jeżeli przedstawiciel ustawowy zażąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego leczenia, szpital może z reguły odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy sąd opiekuńczy.

Obowiązkiem lekarza w sytuacji gdy pacjent sam żąda wypisania ze szpitala, jest udzielenie pacjentowi informacji o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent powinien także złożyć pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia, lekarz powinien sporządzić adnotację w dokumentacji medycznej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: