Co można wpisać w karcie informacyjnej?

Michał Grabiec        19 listopada 2021        5 komentarzy

Wczoraj w wynikach wyszukiwania, które doprowadziły zagubionego internautę na mój blog, znalazło się pytanie: „czy w karcie informacyjnej można cytować pacjenta?„. Warto zatem odpowiedzieć na nieco szersze pytanie – „co można wpisać w karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego?

Karta informacyjna leczenia szpitalnego. Co to jest?

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, zwana popularnie wypisem, stanowi fundamentalny dokument dla pacjenta oraz jego przyszłych lekarzy. To szczegółowy zapis przebiegu hospitalizacji, pełen informacji o podjętych działaniach medycznych, diagnozach i zaleceniach. Dlaczego warto przyjrzeć się bliżej temu ważnemu elementowi dokumentacji medycznej?

Karta informacyjna pacjenta. Co zawiera?

Karta informacyjna pacjenta, zwana potocznie wypisem, to kluczowy dokument gromadzący kompleksowe informacje dotyczące hospitalizacji. Wypełniona przez zespół medyczny, obejmuje ona dane identyfikacyjne pacjenta, diagnozy, szczegóły leczenia, informacje o ewentualnych operacjach oraz wyniki badań. To także zalecenia lekarskie, pielęgniarskie, a nawet wskazówki dotyczące trybu życia po wypisie. Karta informacyjna stanowi istotne źródło informacji zarówno dla pacjenta, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji dotyczących opieki nad własnym zdrowiem, jak i dla lekarzy, dostarczając kompleksowy obraz historii choroby. Nieoceniona w przypadku chorób przewlekłych, dokument ten staje się kluczem do kontynuacji skutecznego leczenia i monitorowania zdrowia pacjenta po opuszczeniu szpitala.

Sprostowanie dokumentacji medycznej. Jak działa proces korekty informacji?

W przypadku błędów, czy nieścisłości w dokumentacji medycznej, pacjent ma prawo żądać ich poprawy poprzez formalny proces sprostowania.

Najpierw należy zgłosić swój wniosek o sprostowanie do placówki medycznej, w której dokumentacja została sporządzona. Wniosek ten powinien zawierać precyzyjne informacje dotyczące błędu, który wymaga poprawy, oraz uzasadnienie, dlaczego taka korekta jest konieczna. Proces sprostowania może obejmować zarówno poprawę faktów, jak i dodanie dodatkowych informacji.

Po złożeniu wniosku personel medyczny jest zobowiązany do przeprowadzenia wewnętrznej analizy i podjęcia decyzji dotyczącej sprostowania dokumentacji. W przypadku uzasadnionego wniosku dokumenty medyczne zostaną poprawione, a pacjent otrzyma informację o dokonanych zmianach.

Bezpieczeństwo szpitalnych kart informacyjnych

Zapewnienie bezpieczeństwa szpitalnych kart informacyjnych to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim etyczna odpowiedzialność placówek medycznych wobec swoich pacjentów. Ochrona tych cennych danych przekłada się na zaufanie pacjentów do systemu opieki zdrowotnej oraz skuteczną i profesjonalną obsługę medyczną.

Stan zdrowia – co wpisać w karcie medycznej i jak opisać stan zdrowia?

W karcie informacyjnej pacjenta gromadzone są kluczowe informacje dotyczące stanu zdrowia. Historia chorób, szczegóły chorób przewlekłych, alergie, przyjmowane leki, przebyte procedury medyczne, wyniki badań diagnostycznych oraz informacje o stanie psychicznym stanowią integralną część dokumentacji. Dzięki pełnemu obrazowi stanu zdrowia, personel medyczny może skutecznie planować leczenie, unikając potencjalnych ryzyk związanych z interakcjami lekowymi czy powtórnymi procedurami. Zabezpieczenie kart informacyjnych przed nieuprawnionym dostępem i utratą danych to istotny aspekt zapewniający bezpieczeństwo dokumentacji medycznej pacjenta. Odpowiednie opisanie tych elementów pozwala na skuteczną komunikację między różnymi etapami opieki zdrowotnej i gwarantuje kompleksową opiekę nad pacjentem.

Co można wpisać w karcie informacyjnej?

Karta informacyjna leczenia szpitalnego. Co wpisać w szpitalnej karcie informacyjnej?

Jakie informacje są rejestrowane w karcie informacyjnej pacjenta? Jest to pytanie, które słyszę dosyć często. Najczęściej w kontekście tego, czy można wpisać w dokumentacji medycznej informacje o zachowaniu pacjenta czy jego postawie wobec personelu medycznego. Bardzo często w dokumentacji medycznej znajdują się informacje, które nie są bezpośrednio związane z leczeniem. Pacjenci, otrzymując kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, są zdziwieni/oburzeni tym, że lekarz wpisał do dokumentów swoją ocenę zachowania pacjenta.

Nawet dzisiaj, podczas czytania historii choroby pacjenta leczonego w jednym ze szpitali, dowiedziałem się, że w tamtym czasie podczas hospitalizacji pacjent „oznajmił, że personel jest tępy„. Jak widać wyraźnie, w tym przypadku personel szpitala i pacjent nie przypadli sobie do gustu.

Co można wpisać w karcie informacyjnej?

Zakres informacji, które musi zawierać dokumentacja medyczna, jest szczegółowo opisany w rozporządzeniu ministra zdrowia. Co mniej więcej powinno znajdować się w karcie wypisowej, opisywałem już tutaj, więc nie ma potrzeby się powtarzać. Wpis ten został jednak opublikowany pod rządami starego rozporządzenia ministra zdrowia – w 2020 roku zostało wydane nowe rozporządzenie. W przyszłości rozporządzenie to będzie pewnie wielokrotnie zmieniane.

W obecnie obowiązujących przepisach znalazła się regulacja, zgodnie z którą w karcie informacyjnej zawiera się między innymi: informacje dotyczące stanu zdrowia lub stanu funkcjonowania oraz procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji.”

Nie można jednoznacznie ocenić, co właściwie znaczy „stan funkcjonowania” pacjenta. Na gruncie prawa jest to pojęcie dosyć szerokie. Zapisy rozporządzenia dają zatem lekarzowi dość dużą swobodę w decydowaniu o tym, co można wpisać w karcie informacyjnej.

Dopuszczona przepisami możliwość wpisania informacji dotyczących stanu zdrowia i stanu funkcjonowania może uzasadniać odnotowanie tego, że pacjent „jest agresywny” czy „kwestionuje kompetencje lekarza„. Taki wpis może być na przykład wskazówką dla kolejnego lekarza, który będzie opiekował się danym pacjentem.

Z drugiej jednak strony medyczna karta informacyjna nie powinna służyć temu, aby uczynić pacjentowi złośliwość czy narazić go na nieprzyjemności. Z tego powodu dyskusyjne może być umieszczanie na karcie informacji, że „pacjent jest absorbujący” czy, że „zadaje za dużo pytań”.

Powyższe przykłady nie są moją fantazją i zostały naprawdę umieszczone w dokumentacji medycznej.

Czy można zmienić wpis w dokumentacji medycznej?

Wpis, który został dokonany w dokumentacji medycznej, nie może zostać z niej usunięty. Wynika to wprost z przepisów, gdzie napisano, że „wpis w dokumentacji w postaci papierowej nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, skreśla się go i zamieszcza adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji (…).

Natomiast pacjent, który uważa, że dana informacja nie powinna zostać umieszczona w karcie informacyjnej może zwrócić się do lekarza/szpitala z wnioskiem o sprostowanie dokumentacji medycznej. Natomiast nie ma sensu się o to wykłócać z lekarzem, gdyż z pewnością nie przyniesie to żadnego efektu.

Zdecydowanie lepszy skutek może przynieść spokojna rozmowa i próba wytłumaczenia tego, że dany opis sytuacji nie powinien zostać umieszczony w dokumentacji. Praktyka jest w tym zakresie różna.

Naszą specjalizacją jest prawo medyczne Blog. Zachęcamy do sprawdzenia:

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

kl 19 listopada, 2021 o 17:15

Ciekawe, nawet na policji i w sadzie można przeczytac swoje zeznania i wprowadzić poprawki zanim sie je podpisze. Lekarz natomiast może złośliwie lub chroniąc sie przed konsekwencjami swych błędów, niedbałości itd. może wpisywac, co mu przydzie do głowy, „pacjent groził mi nożem”, bez powiadamiania o tym pacjenta !!!????

Odpowiedz

Michał Grabiec 20 listopada, 2021 o 22:56

Lekarz może odpowiadać za nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej. Może to być odpowiedzialność dyscyplinarna czy karna. Nieprawidłowo prowadzona dokumentacja ma także wpływ na postępowania cywilne. Z przykładowym grożeniem nożem, w grę mogłaby wejść także ochrona dóbr osobistych. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Maryna 20 listopada, 2021 o 12:27

Lekarz wszystko może. Gdy przeczytałam swoją dokumentację, odcięło mnie od świata. To był szok. Trwające ponad trzy lata w OIL postępowanie „wyjaśniające” zakończyło się ostatecznie propozycją rzeczników – wpis w dokumencie urzędowym, jakim jest postanowienie – pod tym bezpośrednio są pieczątki i podpisy rzeczników), by zmienić lekarza, a trzech ostatnich wizyt nie pokazywać.

Zaskarżyłam trzy wizyty u lekarza zastępującego mojego lekarza rodzinnego, będącego na zwolnieniu lekarskim.
Co Pan na to Panie Michale?
Skorzystać z propozycji?
😉

Odpowiedz

Michał Grabiec 20 listopada, 2021 o 22:57

Dobre pytanie 🙂

Odpowiedz

Piotr 10 września, 2022 o 22:20

Odnośnie wpisów w karcie informacyjnej ze szpitala :
Ze względu na przewlekłą chorobę często przebywam w oddziale klinicznym.
Borykam się też z inna chorobą. Zwykle proszę, aby informacja o tej chorobie nie pojawiała się w karcie informacyjnej ze szpitala, ze względu na mój wstyd i strach przed ujawnieniem tej choroby w małym miasteczku, w który jestem rozpoznawalną osobą – a karty informacyjne potrzebne mi są dla lekarza POZ, przy występowaniu do ZUS o przedłużenie renty, przy wniosku o przedłużenie orzeczenia niepełnosprawności. Niestety lekarze w klinice uparcie wpisują mi informacje o tym drugi schorzeniu do wszystkich kart informacyjnych/ wypisowych mimo mojego żądania, aby ta informacja nie była ujawniana w dokumentach wypisowych.
Czy lekarze postępują słusznie? Czy pacjent ma prawo żądać nie wpisywania informacji o innym schorzeniu do karty?
Dodam, że w dobrej wierze poinformowałem o tym drugim schorzeniu lekarzy w klinice pod warunkiem, że nie będzie to widniało w dokumentacji. Lekarze złamali dane słowo.
Co mogę z tym zrobić? Bo nie moge wykorzystać tej dokumentacji w POZ , ZUS itp.
Bardzo proszę o jakieś informacje w tej kwestii..
C

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: