Nowelizacja Kodeksu cywilnego z 2007 roku a przedawnienie roszczeń małoletnich pacjentów

Michał Grabiec        18 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Jeżeli szukałaś(eś) w sieci informacji o terminie przedawnienia roszczeń małoletnich, to zapewne znalazłaś(eś) informacje mówiące o tym, że przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

temida1Czy znaczy to, że dziecko, które doznało szkód okołoporodowych może dochodzić swoich roszczeń aż do ukończenia 20 roku życia?

I tak i nie.

Zagadnienie jest trudne. Wielu prawników, którzy nie specjalizują się w prawie medycznym poległo (w sensie procesowym) na tej kwestii, co znajduje potwierdzenie w licznym orzecznictwie.

Przepis ten (art. 442(1) § 4 Kodeksu cywilnego) został bowiem wprowadzony nowelizacją kodeksu cywilnego z 16 lutego 2007 roku. W ustawie są przepisy dotyczące stanów faktycznych mających miejsce przed jej wejściem w życie (tzw. przepisy intertemporalne).

Jeżeli dziecko doznało szkód przed rokiem 2007 i w 2007 roku roszczenia nie były przedawnione, wówczas obowiązuje przepis mówiący o możliwości dochodzenia roszczeń aż do 20 roku życia.

Jeżeli natomiast dziecko doznało szkód przed rokiem 2007, ale już wtedy roszczenia były przedawnione, wtedy poszkodowany w praktyce nie korzysta z możliwości dochodzenia roszczeń aż do 20 roku życia.

Zdaje sobie sprawę, że dwa powyższe akapity to prawnicza nowomowa. Dla ułatwienia zrozumienia tematu podam Ci więc dwa przykłady z praktyki.

Dziecko urodziło się w 1994 roku. W wyniku szpitalnego błędu doznało porażenia splotu barkowego. Rodzice wiedzieli o szkodzie już w 1994 roku. Obowiązywał zatem 3 letni termin przedawnienia. Roszczenie przedawniło się w 1997 roku (przed wejściem w życie nowelizacji).

Nie obowiązywał zatem przepis mówiący o przedawnieniu roszczeń aż do dwóch lat od osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko. Pozwany szpital mógł skutecznie podnieść zarzut przedawnienia (abstrahując od art. 5 kodeksu cywilnego na podstawie którego czasami zarzut przedawnienia nie jest uwzględniany – w tym przypadku został uwzględniony i powództwo oddalono).

Kolejny przykład. Dziecko urodziło się w 2003 roku. W trakcie porodu doszło do zakażenia dziecka wirusem HCV. Rodzice nie wiedzieli o zakażeniu do 2005 roku, kiedy w wyniku wykonania badań, przypadkowo odkryto fakt zakażenia dziecka. Termin 3 letni zaczął więc biec w 2005 roku i upłynąłby dopiero w 2008. Obowiązywał zatem przepis mówiący o przedawnieniu roszczeń aż do dwóch lat od osiągnięcia pełnoletności przez dziecko.

W licznych wyrokach określono datę w której rozpoczyna bieg termin przedawnienia. Musisz wiedzieć, że tą datą jest powzięcie wiedzy o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Nie ma natomiast znaczenia (z punktu widzenia przedawnienia roszczeń) powzięcie wiedzy o zakresie szkody czy trwałości jej następstw. Te okoliczności mogą natomiast wpłynąć znacząco na wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. Jednak żeby mówić o skutecznym powództwie, musisz pamiętać przede wszystkim o okresie przedawnienia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: