Kontrola NFZ w szpitalu

Michał Grabiec        25 sierpnia 2014        2 komentarze

Przeczytałem kilka tygodni temu najnowsze doniesienia prasowe o głośnej sprawie. W szpitalu z powodu zbyt późno przeprowadzonego cesarskiego cięcia dwójka dzieci urodziła się niestety martwa.

Kontrolę w szpitalu wszczął jeden z oddziałów NFZ. W wyniku kontroli ustalono, że na oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala popełniono szereg zaniedbań, które mogły mieć wpływ na to wydarzenie. Ustalono między innymi, że część posiadanego sprzętu (aparaty KTG) nie była wówczas wykorzystywana na oddziale oraz, że nie zapewniono niezbędnej obsady białego personelu na dyżurze.

Oddział NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 1,7 mln zł czyli 2% całego kontraktu dla szpitala. W wyniku odwołania od tej kary, Prezes NFZ skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez oddział regionalny NFZ. Prawdopodobnie dojdzie do zmniejszenia kary do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kwota ta stanowiła bowiem 2% kontraktu, ale w odniesieniu tylko do oddziału ginekologiczno-położniczego.

Dotychczas zwolniony został ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego. W sprawie popełnienia błędu medycznego w szpitalu postępowanie przygotowawcze prowadzi Prokuratura Okręgowa.

W takich przypadkach rodzi się pytanie dlaczego kontrola wykonywania kontraktu ma miejsce dopiero po tragedii. Przecież uchybienia organizacyjne szpitala musiały mieć miejsce już wcześniej, a przecież ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej (art. 64 ust. 1 ) wyraźnie stanowi, że NFZ „może przeprowadzić kontrolę udzielania świadczeń świadczeniobiorcom, a w szczególności kontrolę organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności”.

Jeżeli NFZ ma podstawy prawne do sprawdzenia jak są wydatkowane środki publiczne, to powinien reagować nie tylko tam gdzie już miało miejsce traumatyczne wydarzenie, ale również w miejscach gdzie ryzyko popełnienia błędu jest największe. Fundusz publikuje okresowe sprawozdania z kontroli u świadczeniodawców.

Niekiedy jednak dobór kontrolowanego świadczeniodawcy (szpitala, lekarza) jest nader przypadkowy i niepoprzedzony obiektywnymi przyczynami.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Gabriela 26 sierpnia, 2014 o 10:29

Kontrola NFZ, najczęściej planowa, ogranicza się do weryfikacji dokumentacji medycznej i sprawdzania czy jest sprzęt zadeklarowany w ofercie, personel pracuje zgodnie z harmonogramem i czy wiszą tabliczki. Są też kontrole doraźne, wszczynane po uzyskaniu informacji np. z prasy czy od pacjenta i ta o której Pan pisze, to była właśnie kontrola doraźna.
Wcale tak być nie musi, bo Fundusz ma naprawdę szerokie uprawnienia kontrolne, co wynika z art. 64 ustawy o świadczeniach, ale odkąd pamiętam, czyli od 1999 roku – jest jak jest.
W opisywanym przypadku wyniki kontroli NFZ mogą być dowodem w ewentualnym procesie o odszkodowanie, co być może skróci postępowanie.

Odpowiedz

Michał Grabiec 26 sierpnia, 2014 o 15:40

Dziękuję bardzo, przyznaję, że liczyłem na Pani komentarz w sprawie. Zgadzam się w pełni z wnioskami, nawiązanie do art. 64 ustawy o świadczeniach znajduje się także we wpisie. Brak działań Funduszu wynika chyba z samej specyfiki tego podmiotu.

Ja przypominam sobie liczną korespodencję z Funduszem, który zarzucał klientowi bezpodstawne wydanie ze środków publicznych kwoty rzędu 7 zł, przy czym same koszty korespondencji przekroczyły tę wartość. Tak to już jest z NFZ, nie wszystko da się racjonalnie wytłumaczyć. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: