Czy to już stan klęski żywiołowej w związku z epidemią COVID-19?

Michał Grabiec        21 marca 2020        Komentarze (0)

Od wczoraj mamy w kraju stan epidemii. Nie jest to wyłącznie definicja polityczna wymówiona złotymi ustami premiera Morawieckiego. W ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stan epidemii określono jako:

„sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.”

Ustawa zawiera też definicję epidemii i określa ją jako:

„wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących”

Taki stan prawno-epidemiologiczny mamy na dzień dzisiejszy. Powoduje on jednak dalej idące skutki o charakterze ustrojowym czy politycznym. Chodzi oczywiście o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich. Jakby nie patrzeć, epidemia pod względem sondażowym jest prezydentowi na rękę. W zasadzie tylko on prowadzi kampanię wyborczą i ma uzasadnienie do wygłaszania orędzi do narodu i chwalenia pracowników ORLEN-u za przestawienie koncernu na produkcję wódki, zwanej nieco na wyrost płynem dezynfekcyjnym.

A Konstytucja RP…

Zgodnie z Konstytucją, wybory (w tym prezydenckie) nie mogą odbyć się w czasie stanu nadzwyczajnego ani w okresie 90 dni po jej ustaniu. Chodzi o zapewnienie możliwości przeprowadzenia sprawiedliwych wyborów, w których nie doszłoby do naruszenia zasad demokratycznej rywalizacji kandydatów ubiegających się o piastowanie ważnych funkcji publicznych. Do stanów nadzwyczajnych zaliczono także stan klęski żywiołowej (oprócz stanu wojennego i stanu wyjątkowego). Stan klęski żywiołowej wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody.

stan klęski żywiołowej w związku z epidemią

Czy mamy obecnie stan klęski żywiołowej w związku z epidemią COVID-19?

W przepisach mamy definicję stanu klęski żywiołowiej (ustawa o stanie klęski żywiołowej). Definicja ta jest nieco przydługa. Jednak oznacza również katastrofę naturalną rozumianą jako zdarzenie związane z działaniem sił natury powodujące masowe występowanie chorób zakaźnych u ludzi. Oprócz apokalipsy zombie, nasuwa się skojarzenie z obecnym stanem epidemicznym państwa.

Siłą rzeczy pojawia się też pytanie, czy mamy obecnie do czynienia z „masowym” występowaniem COVID-19 powodowanym przez wirusa SARS-cov-2, czyli swojsko już brzmiącym koronawirusem. Zresztą oficjalnie stwierdzony stan epidemii siłą rzeczy kojarzy się raczej z masowym występowaniem zakażeń, a nie incydentalnym występowaniem tej choroby u niektórych jedynie osób.

Na dzień dzisiejszy mamy mniej niż 500 oficjalnie potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19. Jednak lekarze i naukowcy zgodnie twierdzą, że tak niska liczba zakażonych nie odpowiada rzeczywistości i jest po prostu spowodowana liczbą przeprowadzonych dotąd testów. Jeśli tak, stan klęski żywiołowej w związku z epidemią, jawi się jako oczywistość.

Być może jest to odpowiedź na pytanie, dlaczego testów jest tak mało. Stwierdzenie, że zarażonych jest kilka tysięcy osób wzmocniłoby argumentację, że doszło do „masowego” występowania zakażeń. Nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie potwierdzić, chociaż pytania nasuwają się same.

Artykuł o ograniczeniu niektórych praw obywatelskich w związku z koronawirusem, znajdziesz pod tym linkiem.

Autor ilustracji: Amber Avalona

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: