Renta z tytułu wywołanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

Michał Grabiec        16 czerwca 2015        Komentarze (0)

W przypadku wyrządzenia w wyniku błędu medycznego szkody, pacjenci najczęściej dochodzą od szpitali czy lekarzy naprawienia szkody w postaci odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Hand-holding-a-stethoscope-on-white-background-1025139E900B587ACzasami  w wyniku błędu pacjent nie jest w stanie wykonywać dotychczasowej pracy. Jeżeli przykładowo błędem medycznym (uszkodzenie nerwów ręki) dotknięty został chirurg wykonujący wcześniej skomplikowane operacje, wówczas taka szkoda bardzo często wiązać się będzie z utratą możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu.

Brak możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu często wiąże się z obniżeniem lub utratą źródła utrzymania pacjenta.

W takiej sytuacji poszkodowany chirurg (będący pacjentem) będzie mógł żądać od sprawcy szkody okresowej renty. Wysokość renty będzie stanowiła różnicę pomiędzy zarobkami z okresu przed uszkodzeniem nerwów oraz zarobkami (lub ich brakiem) po wyrządzeniu szkody.

Roszczenie o rentę stosunkowo często występuje także w przypadku szkód wyrządzonych w trakcie porodu. W takich sytuacjach sądy zasądzają często kilkutysięczne kwoty (miesięcznie), co ma pomóc w kosztach utrzymania poszkodowanego dziecka.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: