Podatek dochodowy od osób fizycznych za odszkodowanie (zadośćuczynienie) za błąd medyczny

Michał Grabiec        04 stycznia 2015        Komentarze (0)

Pacjent poszkodowany na skutek błędu medycznego, który otrzymał, lub dopiero ubiega się o uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia powinien zdawać sobie sprawę z konsekwencji podatkowych powstałych na tle roszczeń związanych z błędami medycznymi.

calculator-numpad-1-1421016-mW związku z tym, że tematyka podatkowa jest wyjątkowo zagmatwana (nawet dla prawników), chciałbym bardzo skrótowo opowiedzieć Ci o najważniejszych podatkowych skutkach uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy dochód (przychód) jest co do zasady opodatkowany. Dochodem jest także kwota odszkodowania lub zadośćuczynienia. Ustawa zawiera jednak wyłączenie mówiące o tym, że odszkodowanie lub zadośćuczynienie (za błąd medyczny) otrzymane na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

To samo dotyczy wypłacanej okresowo renty. Sytuacja jest zatem jasna – jeżeli pacjent uzyskał wyrokiem sądowym odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę, nie powinien od dochodu z tego tytułu odprowadzić podatku.

Jeżeli natomiast szpital spóźnił się z płatnością ustalonej sądowo kwoty i zapłacił pacjentowi odsetki od tego opóźnienia (aktualnie odsetki ustawowe wynoszą 8 % w skali roku), wówczas od kwoty tych odsetek należy odprowadzić podatek dochodowy. Ot taki szczegół.

Zupełnie inaczej wygląda kwestia opodatkowania kwot, które zostały ustalone na podstawie ugody (lub umowy), którą pacjent zawiera bez pośrednictwa sądu. Jeżeli pacjent przed skierowaniem sprawy do sądu porozumie się ze szpitalem, wówczas powinien pamiętać, że od takiej kwoty powinien zapłacić podatek dochodowy. Ta okoliczność nie powinna pozostać bez wpływu na wysokość negocjowanych ze szpitalem kwot.

A jak wygląda sytuacja z odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem otrzymanym z tytułu postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Na gruncie obowiązujących przepisów nie było i nie jest to do końca oczywiste. W 2014 roku Rzecznik Praw Pacjenta zwracał się z prośbą o opinię w tej sprawie do Ministra Finansów, jednak nie wiem do dzisiaj czy uzyskano w tej kwestii odpowiedź.

Opodatkowanie kwot uzyskanych przy pomocy wojewódzkich komisji było jednak przedmiotem interpretacji w Izbie Skarbowej w Katowicach. W interpretacji indywidualnej, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że kwota otrzymana w wyniku postępowania przed wojewódzką komisją jest zwolniona z opodatkowania.

Można więc ostrożnie stwierdzić, że te odszkodowania i zadośćuczynienia są również z podatku dochodowego zwolnione. Nie można jednak (do czasu wytworzenia jednolitej linii orzeczniczej lub zmiany prawa) wykluczyć odmiennej interpretacji przepisów.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: