Odpowiedzialność szpitala za zatrudnione w nim osoby

Michał Grabiec        23 listopada 2014        Komentarze (0)

Przygotowując pozew  z tytułu błędu medycznego, możesz mieć pewne wątpliwości co do tego kto powinien w sprawie być oznaczony jako strona pozwana. Możesz myśleć, że skoro szkoda została wyrządzona przez lekarza czy pielęgniarkę, wówczas przeciwko tej osobie powinno zostać wytoczone powództwo. Może to rodzić dodatkowe trudności z ustaleniem np. adresu do doręczeń dla pozwanego.

Jak to wygląda w praktyce?

Zgodnie z przepisami (oraz bogatym orzecznictwem sądowym), za szkody wyrządzone przez personel szpitala najczęściej odpowiada właśnie szpital. Poniżej teza jednego z wyroków Sądu Najwyższego (sygn. akt IV CSK 308/2010) dotyczącego odpowiedzialności szpitala za szkody wyrządzone przez biały personel:

„Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może na podstawie art. 430 k.c. ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z winy lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską, która powstała przy wykonywaniu czynności na podstawie łączącej ich umowy o świadczenie usług medycznych.”

Jeżeli zatem np. w trakcie zabiegu operacyjnego dojdzie do wyrządzenia pacjentowi szkody, wtedy za tę szkodę jako organizator procesu leczenia odpowie szpital. Dotyczy to odpowiedzialności za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie innych umów cywilnoprawnych.

Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku odpowiedzialności za zakażenia szpitalne (zwłaszcza, że niezwykle trudno w takich sprawach ustalić osobę bezpośrednio odpowiedzialną za błąd).

W niektórych przypadkach, odpowiedzialność cywilną będzie mógł ponieść wyłącznie sprawca szkody, a nie szpital. Taka sytuacja będzie miała miejsce jeżeli lekarz będzie  wynajmował od szpitala pomieszczenie (gabinet, sala operacyjna) na prowadzenie własnej działalności.

Należy pamiętać, że jeżeli szkoda została wyrządzona tzw. czynem niedozwolonym, wówczas powództwo może zostać wytoczone zarówno przeciwko bezpośredniemu sprawcy szkody (np. pielęgniarce) jak i przeciwko szpitalowi. Z tego typu odpowiedzialnością często wiąże się problematyka szkód doznanych w trakcie porodu.

Wynika to z tzw. odpowiedzialności solidarnej za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym (czyli np. nienależytym wykonywaniem obowiązków związanych z uprawianiem zawodu medycznego).

Myśląc o rolach procesowych w postępowaniu cywilnym, nie można zapomnieć o możliwym uczestnictwie ubezpieczyciela w charakterze tzw. interwenienta ubocznego. Postaram się w jednym z kolejnych wpisów wytłumaczyć Ci zasady uczestnictwa ubezpieczyciela w procesie cywilnym.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: