Który sąd jest właściwy w sprawach z tytułu błędów medycznych?

Michał Grabiec        09 lutego 2015        Komentarze (0)

temida1

W czasie leczenia nastąpił błąd lekarski i…stało się. Gdzie zgłosić tę sprawę? Temu tematowi poświęcę ten tekst. Publikując na blogu artykuły związane z prawami pacjentów, często zdaję sobie sprawę, że jakiś temat pominąłem. Wykonując różne obowiązki w ramach zawodowej praktyki, w pewnym momencie uprzytamniam sobie, że jakieś zagadnienie nie zostało jeszcze dla Ciebie opisane.

Dzisiaj podobnie – uświadomiłem sobie, że na blogu brakuje wpisu poświęconego właściwości sądu w sprawach medycznych. Należy zatem wypełnić tę lukę, co poniżej czynię.

Gdzie zgłosić błąd lekarski?

Co trzeba wiedzieć, zanim zgłosi się pozew o zadośćuczynienie za błąd medyczny? Fundamentalna zasada postępowania cywilnego mówi, że sądem właściwym jest sąd, w którym pozwany ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania. Jeżeli, więc w szpitalu została wyrządzona szkoda medyczna, sądem właściwym będzie sąd miejsca, w którym znajduje się placówka służby zdrowia.

W przypadku placówek będących spółkami lub SP ZOZ-ami, pomocna może okazać się wyszukiwarka podmiotów w KRS. Bardzo często właściwość miejscowa będzie pokrywała się z tzw. właściwością deliktową, czyli sądem właściwym według miejsca wyrządzenia szkody.

Istnieją pewne modyfikacje powyższej zasady – w przypadku umów (np. o wykonanie operacji plastycznej), sądem właściwym może być sąd wykonania umowy, czyli wykonania operacji plastycznej.

Może to mieć znaczenie w sytuacji, gdy takie operacje są wykonywane poza głównym miejscem działalności oznaczonym jako siedziba spółki lub SP ZOZ-u. Ważne, żebyś pamiętał(a), że procedura cywilna pozwala czasami modyfikować zasady właściwości, w zależności od obranej strategii stron procesu (właściwość przemienna).

Zadośćuczynienie lub odszkodowanie po błędzie medycznym

Inną ważną regułą rządzącą postępowaniem jest uzależnienie właściwości sądu od wartości przedmiotu sporu. Graniczna w tym przypadku jest kwota 75 tysięcy złotych.

Powództwo o zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania do tej kwoty, wytacza się przed właściwy sąd rejonowy. Natomiast żądanie zasądzenia kwoty powyżej 75 tysięcy złotych (np. 75 tysięcy i 1 zł) wytacza się przed sądem okręgowym.

W sytuacji, jeżeli w danej sprawie zasadne jest dochodzenie comiesięcznej renty (np. na poczet rehabilitacji), wówczas do wartości przedmiotu sporu należy doliczyć sumę dochodzonych miesięcznych rent za okres jednego roku.

Jeżeli pacjent będzie dochodził zapłaty 50 tysięcy złotych i 2 tysięcy złotych renty miesięcznie (12 miesięcy x 2 tysiące = 24 tysiące), wówczas wartość przedmiotu sporu wyniesie 74 tysiące złotych (50 + 24). Właściwym w pierwszej instancji pozostanie zatem sąd rejonowy.

Błąd lekarski – warto skonsultować sytuację z prawnikiem

Mam świadomość tego, że powyższe kwestie dotyczące tego gdzie zgłosić błąd lekarski, są dosyć zawiłe, a ponadto mogą ulegać modyfikacjom w zależności od konkretnych okoliczności. Jeżeli sprawiają Ci trudność, warto zasięgnąć profesjonalnej pomocy. Prawnik pomoże też sformułować pozew o odszkodowanie za błąd medyczny na podstawie tego, jaki obowiązuje wzór.

Przekazanie sprawy na skutek stwierdzenia przez sąd niewłaściwości może prowadzić do przedłużenia procesu o wiele miesięcy. W skrajnych przypadkach, rozpoznanie sprawy przez niewłaściwy sąd, może prowadzić do nieważności postępowania.

Prawo polskie w różnych sytuacjach

Mój blog o prawie medycznym to miejsce, w którym możesz zapoznać się z informacjami prawnymi wyjaśnionymi w przejrzysty sposób. Inne, przykładowe artykuły, które warto przeczytać to:

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: