Klauzula sumienia w Trybunale Konstytucyjnym

Michał Grabiec        04 sierpnia 2015        Komentarze (0)

W dniu 7 października 2015 roku Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy skargę wniesioną przez Naczelna Izbę Lekarską, dotyczącą zgodności z ustawą zasadniczą osławionych przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczących tzw. klauzuli sumienia.

NIL6001_1Zgodnie z art. 39 ustawy:

„Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.”

Zdania co konstytucyjności obowiązującego stanu prawnego są podzielone. Na potencjalną niekonstytucyjność przepisów wskazuje m.in. prof. Andrzej Zoll. Z kolei Prokuratura Generalna i Sejm wydały opinię o zgodności regulacji z Konstytucją.

Trzeba przyznać, że przynajmniej samorząd lekarski nie rzucał słów na wiatr i faktycznie skierował sprawę do zbadania przez Trybunał. W trakcie ubiegłorocznego zamieszania z profesorem Chazanem (i Deklaracją Wiary Lekarzy) większość partii zapowiadała złożenie projektów ustawy nowelizującej klauzulę sumienia. Tak się jednak nie stało.

Więcej o klauzuli sumienia przeczytasz we wpisanie z czerwca ubiegłego roku pod tytułem „Co z tą klauzulą sumienia?”.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: