Jakie kary nakłada sąd lekarski?

Michał Grabiec        08 stycznia 2017        Komentarze (0)

W postępowaniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej (nazywanym też postępowaniem dyscyplinarnym) sąd lekarski w przypadku stwierdzenia, że doszło do popełnienia przez lekarza przewinienia zawodowego, może orzec tylko ściśle określone kary.

Są to:

1)upomnienie;

2)nagana;

3)kara pieniężna;

4)zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat (np. funkcji dyrektora w szpitalu);

5)ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat;

6)zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat;

7)pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Jeżeli sąd lekarski nałoży karę zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu może dodatkowo połączyć tę karę z zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia.

Kary mogą zostać nałożone przez okręgowy sąd lekarski w I instancji, albo Naczelny Sąd Lekarski w II instancji. Od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego przysługuje bowiem prawo wniesienia odwołania do Naczelnego Sądu Lekarskiego. Prawo to przysługuje pokrzywdzonemu, lekarzowi oraz rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej.

Orzeczenie Naczelnego Sądu Lekarskiego także może zostać zaskarżone. Temu celowi służy nadzwyczajny środek zaskarżenia czyli kasacja, która jest wnoszona do Sądu Najwyższego.

Jak wspomniano akapit wyżej, jest to środek nadzwyczajny. Oznacza to, że kasacja może zostać wniesiona wyłącznie z powodu niezwykłych okoliczności takich jak np. nienależyte obsadzenie sądu lekarskiego czy nałożenie kary nieznanej ustawie.

Takie przypadki zdarzają się niezmiernie rzadko, co nie oznacza, że nie dochodzi do przypadków skutecznego wnoszenia kasacji w postępowaniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Kasacja, zgodnie z ustawą, musi zostać sporządzona i podpisana przez radcę prawnego bądź adwokata.

Sąd Najwyższy nie rozstrzyga sprawy in meriti, lecz oddala kasację (sprawa się wówczas kończy) albo uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: