Jak złożyć wniosek do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w przypadku śmierci pacjenta?

Michał Grabiec        10 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Sytuacja spadkobierców zmarłego pacjenta inaczej kształtuje się w przypadku komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych a inaczej w przypadku postępowania przed sądem.

W przypadku postępowania sądowego sytuacja jest prostsza, gdyż przeważnie nie zachodzi nawet potrzeba przeprowadzania postępowania spadkowego – składania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku czy udania się do notariusza i sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Przepisy dotyczące komisji są bardziej skomplikowane. Przede wszystkim spadkobierców obowiązuje termin na złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, który przeważnie wynosi rok od śmierci pacjenta.

W pierwszej kolejności spadkobiercy powinni złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Postępowanie takie z reguły trwa kilka miesięcy i w przypadku powodzenia kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Niestety aktualny stan prawny uniemożliwia zastąpienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku dokumentem sporządzonym przez notariusza, o czym zresztą sygnalizowałem już na blogu we wpisie „Czy należy przeprowadzić postępowanie spadkowe przed złożeniem wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego?”

Po uzyskaniu postanowienia spadkobiercy powinni wyznaczyć jednego spadkobiercę, który będzie ich reprezentował w postępowaniu przed komisją. W tym celu należy sporządzić pełnomocnictwo, w którym spadkobiercy ustanowią jedną osobę jako pełnomocnika. Ta osoba może podpisać wniosek lub upoważnić pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata) w postępowaniu przed komisją.

Kwestią problematyczną jest to, czy spadkobiercom uda się złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego w terminie 1 roku (czasami 3 lat) od śmierci pacjenta. Co jeżeli postępowanie spadkowe będzie trwało dłużej? Może się tak zdarzyć jeżeli np. jeden ze spadkobierców mieszka za granicą.

Zgodnie z przepisem, w przypadku śmierci pacjenta termin nie biegnie do dnia zakończenia postępowania spadkowego.” Takie rozwiązanie jest jedynie pozornie  proste i może wprowadzać w błąd. Możesz bowiem pomyśleć, że można wszcząć postępowanie np. po 5 latach od śmierci pacjenta i po zakończeniu tego postępowania zacznie biec 1 roczny (lub 3 letni) termin na złożenie wniosku.

Otóż nic z tego. Przyjęło się bowiem, że na czas trwania postępowania spadkowego termin na złożenie wniosku zostaje jedynie wstrzymany i zaczyna nadal biec po zakończeniu (prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku) postępowania spadkowego.

Jeżeli wyżej opisane trudności masz już za sobą, możesz złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego. Ważne jest zatem załączenie do wniosku prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i wyznaczenie jednego ze spadkobierców do reprezentowania ich w postępowaniu.

A to dopiero początek schodów, gdyż postępowanie przed komisjami jest dosyć specyficzne. Czy warto składać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego? Zapraszam do lektury wpisu o tym właśnie tytule.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: