Zgoda na leczenie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarza stomatologa

Michał Grabiec        18 kwietnia 2017        37 komentarzy

Nie można powiedzieć, że wokandy polskich sądów pękają w szwach od postępowań związanych z błędami w sztuce medycznej. Jest to jednak dość liczna grupa procesów, z którymi muszą zmagać się sędziowie oraz pełnomocnicy reprezentujący swoich klientów.Wśród procesów o błąd w sztuce dużą część zajmują sprawy związane z nieprawidłowym leczeniem stomatologicznym, powikłaniami po zabiegach dentystycznych. Sądy […]

Proszę szybko podpisać dokumenty, bo jedziemy na operację

Michał Grabiec        14 lutego 2017        Komentarze (1)

Z praktyczną realizacją obowiązku informacyjnego wobec pacjenta nie jest najlepiej. Właściwie nie znam osoby, która wyraziłaby w tym zakresie inne zdanie. Chodzi o stronę zarówno formalną jak i o zwykłe poinformowanie pacjenta (rodziny) o tym co się ze dzieje zdrowiem pacjenta.  Nie wiem czy wynika to z pewnego niedbalstwa, braku czasu, niewiedzy czy deficytu dobrej […]

Formularze zawierające tego typu treść funkcjonują w wielu polskich szpitalach. Podpisanie takiego dokumentu uznawane jest przez personel szpitalny za wystarczające dla zrealizowania dwóch praw pacjenta: prawa do informacji o stanie zdrowia; prawa do wyrażenia świadomej i swobodnej zgody na leczenie. Błąd. Wyroki sądowe są w tym zakresie bezwzględne. Machinalne podpisanie przez pacjenta formularza nie stanowi […]

Ryzyko powikłań w wyniku nieudanej operacji plastycznej

Michał Grabiec        25 października 2016        2 komentarze

Jak praktycznie każda interwencja medyczna, operacje chirurgii plastycznej także są obarczone ryzykiem powikłań. Pacjent powinien zatem wcześniej zostać poinformowany o tym, jakie mogą być normalne następstwa takiego zabiegu. Dopiero uświadomiony i należycie poinformowany pacjent może wyrazić prawidłową (pod względem prawnym) zgodę na leczenie. Tyle w teorii, bo w praktyce trudniej jest określić co może być […]

W niektórych przypadkach pacjenci i ich rodziny znajdują się w sytuacji, gdy zwyczajne środki prawne nie skutkują. Prokuratura nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, sądy dyscyplinarne umarzają dochodzenia, a sądy cywilne nie znajdują podstaw do przyznania odszkodowania czy zadośćuczynienia. W sprawie, która jakiś czas temu trafiła na wokandę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka matka nie […]