„Na pierwszy rzut” oka do zakażenia doszło w tym szpitalu

Michał Grabiec        30 września 2016        Komentarze (0)

Podstawowa zasada rządząca procesem cywilnym mówi, żeciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”.

Znaczy to, że powód chcąc wykazać, że ma rację w procesie powinien przedłożyć sądowi niezbite dowody. W przypadku zakażeń szpitalnych praktyka sądowa poszła w nieco innym kierunku i zmodyfikowała tę zasadę.

clause-1462969_640Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że ścisłe udowodnienie faktu zakażenia w danym szpitalu jest w większości przypadków po prostu niemożliwe.

Z tej przyczyny stworzono instytucję dowodzenia i wnioskowania prima facie czyli  „na pierwszy rzut oka”, „bez zagłębiania się w sprawę”.

Pacjent powinien zatem uprawdopodobnić (w bardzo dużym stopniu), że do zakażenia musiało dojść w pozwanym szpitalu. Temu celowi służą takie informacje pozwalające uprawdopodobnić  zakażenie jak:

  •  pacjent w czasie przyjmowania do szpitala nie był zarażony chorobą,
  •  stwierdzono w tym samym czasie, w tym samym szpitalu inne przypadki zakażenia,
  •  w szpitalu wystąpiły negatywne oceny sanitarno-epidemiologiczne,
  •  w placówce medycznej niezachowano wymagań czystości sprzętu i personelu medycznego,
  • nastąpiło zakażenie„szpitalnym” lub „pozaszpitalnym” typem bakterii (nie wirusa),
  • ustalenie, że zakażenie nie mogło nastąpić w ramach kontaktów rodzinnych,
  • upływ czasu od pobytu w szpitalu do stwierdzenia objawów zakażenia, odpowiadający przyjętym w medycynie okresom inkubacji choroby.

Ostatnio trafiłem na raport sanitarno-epidemiologiczny sporządzony w szpitalu z którym pozostaję w sporze, z którego wynika, że:

„personel oddziału ginekologicznego nie przestrzegał wdrożonych w podmiocie leczniczym procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. W trakcie podjętych czynności wykazano nieprawidłowości w zakresie przestrzegania higieny przez pracowników szpitala.”

W innym miejscu raportu stwierdzono, że „podjęcia działań naprawczych wymagają stosowanie procedury sprzątania”. Trudno będzie obalić domniemanie winy szpitala w spowodowaniu tego zakażenia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: