Nieprawidłowe leczenie ortodontyczne – odszkodowanie i zadośćuczynienie

Michał Grabiec        21 listopada 2019        Komentarze (0)

Odszkodowanie za złe leczenie ortodontyczne

Wokandy sądów coraz bardziej zapełniają się sprawami o odszkodowanie za złe leczenie ortodontyczne. Widać jednak, że sędziowie także poruszają się po tym gruncie dość niepewnie, zwłaszcza jeśli lekarz czy biegły uzasadnia, dlaczego implant zębowy został wprowadzony skośnie kątowo do wyrostka i do zatoki szczękowej, natomiast dla reszty implantów lepszym miejscem będzie jama nosowa. Wiele osób chce dowiedzieć się, jak uzyskać odszkodowanie od dentysty i jaka może być jego wysokość. Wówczas zwykle poszukuje skutecznej firmy zajmującej się odszkodowaniami za błędy lekarskie.

Zawód stomatologa należy do całkiem dobrze opłacanych. Jednak nie jest to też praca łatwa i bezstresowa. Mając na uwadze stopień specjalizacji świadczonych przez dentystów usług, oraz jego różne warianty – leczenie implantologiczne, leczenie ortodontyczne – robi się naprawdę wąskospecjalistycznie. Zresztą specjalizacja jest znakiem naszych czasów – nie ma już właściwie dobrych i skutecznych prawników znających się na całym prawie. Również w świecie medycyny następuje coraz ściślejsza profesjonalizacja i skupienie się na wąskim obszarze działalności.

Sprawy dotyczące odszkodowania za złe leczenie ortodontyczne

leczenie ortodontyczne

Coraz częściej, w sprawach sądowych o odszkodowanie za błąd lekarza związane z leczeniem stomatologicznym pojawia się problematyka sporządzenia odpowiedniego planu leczenia i „rozpoznania pola walki” – czyli przygotowania siebie (i pacjenta) do tego, z czym będzie się wiązało konkretne leczenie  –  również w zakresie przygotowania finansowego, gdyż dentysta potrafi naprawdę sporo kosztować.

W jednej ze spraw, w której małoletni pacjent (reprezentowany przez rodziców) otrzymał odszkodowanie za błąd dentysty, głównym zarzutem powoda było właśnie nienależyte przygotowanie całego procesu leczenia i brak informacji o podejmowanych działaniach (czyli nieprzekazanie pacjentowi planu leczenia). Lekarz wykonał przed podjęciem leczenia zdjęcie pantomograficzne, wykonał wyciski, modele gipsowe, fotografie twarzy dziecka. Wszystko wyglądało jak najbardziej w porządku.

Nie został  jednak uwzględniony ważny szczegół. Jak pewnie wszyscy wiemy, dzieci czasami rosną. W skład dziecka wchodzą także jego kości, które siłą rzeczy także rosną.

Jak powiedział na rozprawie biegły, dla prognozowania tego, jak będzie rosła żuchwa dziecka, ważne jest wykonanie zdjęcia cefalometrycznego, które pozwala ocenić, jak rozwijają się kości pacjenta. Biegły niestety stwierdził, że leczenie prowadzone było w sposób niestaranny i konieczne będzie jego powtórzenie właściwie w całości. Koszt wykonania samego zdjęcia to zaledwie kilkadziesiąt złotych…

Smaczku całej sprawie dodawał fakt, że prowadzący leczenie ortodontyczne stomatolog nie posiadał specjalizacji z zakresu ortodoncji, lecz przeszedł jedynie przeszkolenie w tym zakresie. Wprawdzie ta okoliczność nie była dla sądu przeważająca, jednak w uzasadnieniu, sąd wskazał, że utwierdziła sąd w przekonaniu, że całościowo usługi stomatologiczne nie były wykonywane prawidłowo.

Jaki był efekt tego procesu?

Pacjent nie uzyskał wszystkiego, czego chciał, bo trochę przeszarżował ze swoim roszczeniem. Uzyskał jednak zwrot kosztów całego (!) leczenia ortodontycznego jako odszkodowanie za błąd stomatologa, oraz zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta wynikające z braku przekazania planu leczenia. Wyrok jest prawomocny – sąd odwoławczy w większości zgodził się z wyrokiem sądu pierwszej instancji. Książkowy wręcz przykład sprawy, w której błąd w sztuce lekarskiej został popełniony na samym początku (brak planu leczenia, niewykonanie zdjęcia cefalometrycznego) i wszystkie późniejsze efekty są jego wynikiem.

Czytając mój blog o prawie medycznym, możesz dowiedzieć się sporo użytecznych informacji na temat zagadnień, takich jak pełnomocnictwo medyczne czy odszkodowanie za błąd lekarski. Zainteresowanych zapraszam do lektury.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: