Zadośćuczynienie za zakażenie w szpitalu

Michał Grabiec        16 listopada 2023        Komentarze (0)

Biegli w procesach o zadośćuczynienie za zakażenie w szpitalu często rozdzielają zakażenia wewnątrzszpitalne od tych, których pacjent mógł nabawić się w innych miejscach. Doszukiwanie się innego źródła zakażenia jest standardową strategią procesową szpitali i ubezpieczycieli w sprawach o zadośćuczynienie za zakażenie w szpitalu.

Całkiem niedawno rozpocząłem prowadzenie sprawy, w której szpital twierdzi, że do zakażenia mojej klientki wirusem HCV mogło dojść w salonie tatuażu. Problem w tym że klientka nie ma tatuaży, nie korzysta także z pomocy kosmetyczki. Ot, taki szczegół, jednak całkiem istotny z punktu widzenia całego postępowania.

Zakażenia szpitalne, to te, do których dochodzi podczas hospitalizacji, Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, dotyczy ono od 5 do 10 procent osób leczonych w szpitalach, czyli całkiem pokaźnej grupy osób hospitalizowanych.

W związku z takimi statystykami, na szpitale zostały nałożone liczne obowiązki związane z przeciwdziałaniem zakażeniom. Monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych zostało i doprecyzowane poprzez obowiązki administracyjne – dyrektorzy szpitali są obowiązani do gromadzenia w szpitalu informacji o zakażeniach szpitalnych i czynnikach alarmowych oraz prowadzenia rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych.

Zadośćuczynienie za zakażenie w szpitalu

To tylko jeden z licznych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom. Inny to na przykład obowiązek powołania specjalnego zespołu, którego zadaniem jest przeciwdziałanie zakażeniom w szpitalu. Organizację i sposób działania zespołu regulują przepisy.

Dokumenty tego rodzaju stanowią ważny dowód w sprawach o zadośćuczynienie za zakażenie w szpitalu. O domniemaniu winy szpitala w spowodowaniu zakażenia już kilkukrotnie pisałem. Opisany w artykule z 2016 roku stan prawny jest wciąż jak najbardziej aktualny. W jednej ze spraw sąd apelacyjny stwierdził, że:

„materiał sprawy, w tym także opinia biegłego, nie dostarcza wystarczających podstaw do oceny, że w przypadku powoda był w pełni zachowany, na każdym etapie leczenia, wymagany dla zapobieżenia zakażeniu reżim sanitarny. Przede wszystkim należy wskazać, że biegły nie określił w sposób jednoznaczny, co konkretnie spowodowało zakażenie. O ile nie miał zastrzeżeń do samego przebiegu operacji i prawidłowości zastosowanej osłony antybiotykowej, nie przesądził w sposób kategoryczny, że to właśnie podczas jej trwania doszło do niezawinionego, niedającego się uniknąć jako mieszczącego się w 3% nieusuwalnego ryzyka zakażenia, zawleczenia gronkowca do rany operacyjnej z powłok skóry powoda. Wariant ten ocenił jako prawdopodobny. (…)”

Gronkowiec został ujawniony w ranie operacyjnej po około 6 miesiącach od zakończenia operacji i hospitalizacji pacjenta. Jak wynika z uzasadnienia tego wyroku, biegły stwierdził także, że pacjent został zakażony podczas usuwania płynu krwistego z jamy stawowej.

Stwierdził też, że wysoce prawdopodobne jest to, że powód został zakażony podczas zabiegu usuwania płynu krwistego z jamy stawowej i nie można przyjąć że było to zdarzenie nie do uniknięcia, za które szpital i jego ubezpieczyciel nie ponoszą odpowiedzialności”.

Zakażenie jakimi bakteriami czy wirusami najczęściej trafia na wokandy sądów? Są to przede wszystkim zakażenia gronkowcem złocistym (Staphylococcus aureus) opornym na metycylinę (MRSA), glikopeptydy (VISA lub VRSA) lub oksazolidynony. Często są to enterokoki oporne na glikopeptydy (VRE) lub oksazolidynony, ale także pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) oporna na karbapenemy lub inne dwie grupy leków lub polimyksyny.

Sprawy prowadzone w naszej kancelarii dotyczą zakażenia bakterią Clostridium difficile, laseczką beztlenową Clostridium perfringens; czy dwoinką zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae) oporną na cefalosporyny III generacji lub penicylinę.

Wiele problemów pacjentom przysparza także wirus zapalenia wątroby typu B; wirus zapalenia wątroby typu C, czy także wirus nabytego niedoboru odporności u ludzi (HIV).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: