Wysokość zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek błędu medycznego

Michał Grabiec        11 sierpnia 2014        Komentarze (0)

Pomimo tego, że w polskim systemie prawnym od bardzo dawna istnieje  możliwość ubiegania się o zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, to dopiero od stosunkowo niedawna w orzecznictwie Sądu Najwyższego możemy zaobserwować znaczący wzrost kwot zasądzanych przez sądy w sprawach z tytułu błędów w sztuce medycznej. Postaram się wyjaśnić Ci jakie okoliczności mają wpływ na wysokość zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie, w przeciwieństwie do odszkodowania nie jest uzależnione przede wszystkim od szkód materialnych doznanych na skutek danego zdarzenia. Jeżeli pacjent doznał szkody materialnej w wysokości 10 tysięcy złotych, bo tyle musiał wydać na określone leki czy sprzęt medyczny, wówczas odszkodowaniem zasądzonym przez sąd będzie właśnie ta kwota. Inaczej jest w przypadku zadośćuczynienia – nie sposób precyzyjnie „wymierzyć” wartość doznanej przez pacjenta krzywdy.

Żeby można było mówić o zadośćuczynieniu, sąd musi przede wszystkim zbadać czy rzeczywiście lekarz czy szpital ponoszą cywilną odpowiedzialność za uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia pacjenta.

Co ma wpływ na wysokość zadośćuczynienia?

Natomiast przy określaniu wysokości samego zadośćuczynienia sądy biorą pod uwagę takie czynniki jak rodzaj krzywdy, nieusuwalność lub długotrwałość uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia, skala doznanych przez pacjenta cierpień, stopień winy lekarzy, rodzaj zaniedbania oraz zachowanie osób czy instytucji odpowiedzialnych za szkodę.

Inaczej sąd oceni prawdopodobnie sytuację, gdy szpital po wystąpieniu błędu medycznego (np. nietrafnej diagnozy, błędnie przeprowadzonej operacji) będzie starał się pomóc pacjentowi, czyli zapewni opiekę psychologa lub dobrowolnie zaproponuje ugodę polubownie rozstrzygającą sprawę. Jeżeli natomiast mimo oczywistej zasadności roszczeń pacjenta, szpital będzie odmawiał jakiejkolwiek rekompensaty, wtedy zadośćuczynienie może być wyższe – właśnie ze względu na postawę osób odpowiedzialnych za szkodę.

Na wysokość zadośćuczynienia może wpłynąć także ograniczenie w prowadzeniu dotychczasowego stylu życia (np. brak możliwości wykonywania dotychczasowej pracy czy sposobu spędzania wolnego czasu).

Zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny, co oznacza, że jego wysokość ma odpowiadać rozmiarowi doznanej krzywdy. Zadośćuczynienie powinno być odpowiednio wysokie, aby uwzględniało przeciętną stopę życiową społeczeństwa, ale powinno być również określone w wysokości umiarkowanej, czyli nie przesadnie zawyżonej.

Wszystko zależy od konkretnego przypadku…

Kryteria określone w poprzednim zdaniu nie są zbyt precyzyjne. Pomocne przy określaniu wysokości zadośćuczynienia może okazać się bogate orzecznictwo sądowe. W ostatnich latach widać raczej tendencję zwyżkową w kwotach zasądzanych przez sądy. Nie należą do rzadkości zadośćuczynienia rzędu kilkuset tysięcy złotych. Kwoty te są często utrzymywane również przez Sąd Najwyższy. Możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie przewiduje także procedura postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Nie można jednak powiedzieć, że w określonym postępowaniu zadośćuczynienie będzie takie samo jak w innym, podobnym wyroku. Wszystko zależy bowiem od rozmiaru krzywdy, na którą wpływ mają indywidualne cechy poszczególnego pacjenta.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: