Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych cz. II

Michał Grabiec        31 maja 2014        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie chciałem ogólnie przedstawić jak funkcjonują Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Teraz bardziej konkretnie. Komisja rozpoznaje sprawę zdarzenia medycznego w składzie 4 osobowym.

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta zdarzeniem medycznym jest:

1) diagnoza, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,

 2) leczenie, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, 

 3) zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego 

Skutkiem działania komisji jest orzeczenie o istnieniu zdarzenia medycznego albo orzeczenie o braku zdarzenia medycznego w danej sprawie.

Jeżeli komisja uwzględnia żądanie pacjenta wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym. Z takim orzeczeniem pacjent zgłasza się bezpośrednio do ubezpieczyciela, który niejako „wycenia” szkodę.

Jeżeli wnioskodawca zaakceptuje kwotę zaproponowaną przez ubezpieczyciela, wówczas jest wypłacana ta uzgodniona kwota.

Wnioskodawca w tym przypadku podpisuje oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń. Zaakceptowana przez wnioskodawcę pisemna propozycja stanowi tytuł wykonawczy. Znaczy to, że jeżeli ubezpieczyciel (pomimo przestawienia propozycji ugodowych) odmówi wypłaty uzgodnionej kwoty, wnioskodawca może skierować sprawę do egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego.

Nieco inaczej wygląda sytuacja gdy ubezpieczyciel postanowi nie przedstawiać żadnych propozycji ugodowych albo nie przedstawi propozycji w terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia. W takim przypadku, wnioskodawca powinien zwrócić się do komisji o wydanie zaświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia oraz fakt nieprzedstawienia propozycji przez ubezpieczyciela.

Na podstawie takiego zaświadczenia wnioskodawca także może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Jeżeli podmiot leczniczy nie korzysta z ochrony ubezpieczeniowej (nie jest ubezpieczony z tytułu zdarzeń medycznych albo suma ubezpieczenia została już wyczerpana) wówczas sam podmiot leczniczy ma obowiązek przedstawić propozycje ugodowe. Jeżeli tego nie zrobi, wtedy komisja może wydać zaświadczenie uprawniające do egzekucji bezpośrednio z majątku podmiotu leczniczego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: